Perry Rhodan 2309 (Česká obálka) Perry Rhodan 2309 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2309
Název:Oči Charonu
(Die Augen von Charon)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:18. listopadu 2005
Vydáno v češtině:2014
Čas děje: únor až červen 1344 NGL
V centru Mléčné dráhy – Atlan pátrá po prastarém tajemství
Hlavní postavy románu:

Atlan – Arkonidan potřebuje posily.

Marc London – Mladý muž má dokázat, co se nikomu nepovedlo.

Alysha Saronnová – Velitelka kosmické lodi se musí naučit, jak vycházet s Nesmrtelným.

Ain Cokkry – Velitel kosmické lodi vidí, jak přinést motivaci.

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Zdálo se, že nastává epocha míru a technického rozvoje, ale tato naděje byla nečekaně zničena.

Do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. Galaxie má být podrobena a má patřit mezi zdrojové galaxie Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit Tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimka. Všude jinde jsou tvrze úspěšně nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.

V těchto dnech si lidé vzpomněli na nepřístupnou hvězdokupu Charon, který se před sotva 13 lety rematerializovala ve standardním prostoru a doposud si uchovala svá tajemství. Nyní se sem vydá Atlan. Arkonidan pozoruje hvězdokupu – a jeho pozorují OČI Z CHARONU...


2. dubna 1344 NGL: Atlan se nalézá na palubě Exploreru VERACRUZU v centru Mléčné dráhy. Vysoká hustota hvězd, s níž stoupá i hyperfyzikální odpor, dělá z kosmických letů v tomto sektoru velmi nebezpečnou věc. Nadsvětelné etapy nemohou přesáhnout délku několika světelných let. VELACRUZ se nalézá v doprovodu TABASCA, dalšího Exploreru, a AUBERGU, bitevní lodi, která byla povolána k ochraně průzkumných plavidel. Atlan chce společně s vědci pátrat v Charonově mraku, o němž se zmínil Štítonoš Gon-Orbhon. Ve hvězdokupě mají žít Charonci a ve Zlaté soustavě byla za časů řádu naleziště salkritu. Podle Gon-Orbhona by měl mít tento materiál pro Pozemšťany velkou hodnotu. Průzkum 28 slunečních soustav zahrnující hvězdokupy se však ukáže jako téměř nemožný. Charonův oblak je obklopen strukturální bouří, jevem, který zabraňuje proniknutí do mraku a zásadním způsobem narušuje zaměřovací systémy. V mračnu je lokalizováno pouze osm modrých obřích sluncí, sestavených do krychle. Očividně se jedná o uměle vytvořenou konstelaci, která až do zvýšení hyperimpedance udržovala Charonovo mračno v hyperprostoru. ID zjevně v této hvězdokupě viděl nebezpečí a proto ji izoloval od zbytku kosmu.

Pozemští výzkumníci nezůstanou dlouho osamoceni. Objeví se tři kosmické lodi Křišťálového impéria – dva výzkumníci a jeden GWALONŮ jako vojenský doprovod. Zatímco se Atlan a velitel arkonidského svazu snaží dodržovat protokol, spolupráce mezi vědci funguje na výbornou. Jejich vědecké nadšení je však stejně silné, jako přehnané vlastenectví.

Vědci naleznou nevelké stabilní pásmo ve strukturální bouři, která se jinak prokáže jako změť různých hodnot strangeness. VERACRUZ letí rychlostí 48% rychlosti světla ke klidnému místu, ale toto pásmo zůstává ve stejné vzdálenosti. „Oči z Charonu“ tedy EXPLORER pozorují a udržují od něho konstantní vzdálenost Atlan dojde k závěru, že se u Očí jedná o kosmickou loď nebo kosmickou stanici Charonců.

Pozemšťané velice brzy pochopí, že u mračna neoperují pouze oni a Arkonidané. Tři arkonidská plavidla jsou zničena, a podle všeho stojí za jejich zkázou vliv vrhače potenciálu. Někde poblíž zřejmě operují jednotky TRAITORU. Atlan vyšle AUBERG, aby na Zemi získal posily. Týdny do příchodu podpory stráví VERACRUZ a TABASCO v zaměřovacím stínu jednoho osamělého slunce. Nečinné čekání jde Atlanovi na nervy. Také dlouhé rozhovory s velitelkou Alyshou Sarronovou mu moc nepomáhají, umožňují však rodačce z Venuše, aby Nesmrtelného lépe poznala.

Plavidla Kolonových prospektorů ACARO 1033 a ACARO 0830 jsou pod velením bytosti jménem Ain Cokkry. Kromě příslušníků jeho lidu, Charnaz Bakrů, se na palubě nalézají taktéž Kolonoví motivátoři. Nikdo přesně neví, co jsou bytosti mlhavého tvaru zač, ale zřejmě mají za úkol kontrolovat posádku a dohlédnout na to, aby pronikla do Charonova mraku a získala zásoby salkritu.

Dne 10. června přilétne AUBERG po 10-ti týdenní cestě zpět k mračnu Charon a veze požadovanou pomoc. Jedná se o psionického korespondera Marca Londona. Atlan očekává, že mladý Pozemšťan, který přicestoval v doprovodu Hajma Sideripa, dokáže svou paraschopností navázat kontakt s Charonci. Kromě toho má AUBERG na palubě kantorův sextant. Mrak je znovu proskenován – bez podstatných výsledků. Atlan ještě stačí informovat Marca o stavu věci, potom naberou události rychlý spád.

Kantorův sextant zaměří jednotky TRAITORU. 1400 metrů dlouhá plavidla právě deaktivují své temnoštíty a vybudují kolem sebe nepochopitelně silné gravitační pole. Poté se pokusí – nejdříve úspěšně – vniknout do Charonova mraku. Posléze jsou však přepadeni neznámou zbraní. Pozemšťané sledují, jak je jedna z lodí Kolony zničena, zatímco druhá, těžce poškozená, opouští mračno. Atlan v tom vidí svou šanci a vyšle úderné komando, jemuž sám velí.

Na palubě poničené lodí narazí lidé na Charnaz Bakry. Haluťanům podobné bytosti jsou 4,5 metrů vysoké a disponují dvěma páry rukou. Avšak nemohou přetvořit svou molekulární strukturu a mají jen jeden mozek. Kolonoví prospektoři se chtějí vzdát, avšak Motivátoři je donutí bojovat do posledního muže a nařídí autodestrukci vraku. Atlan a jeho tým v poslední sekundě uniknou. Podaří se mu však získat paměťový krystal.

Na VERACRUZ ukáže vyhodnocení ukořistěného paměťového modulu, že Charnaz Bakrové pátrali z pověření TRAITORU po salkritu. Mnohem důležitější než tato informace se zdá být fakt, že Marc London v strukturální bouři poznává jakýsi vzor. Víc zatím mladík nemůže říct, ale Atlan si je jist, že ještě bude po jeho expedici velkou pomocí...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál