Perry Rhodan 2310 (Česká obálka) Perry Rhodan 2310 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2310
Název:Strukturální piloti
(Strukturpiloten)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:25. listopadu 2005
Vydáno v češtině:2014
Čas děje: 1344 NGL
Žijí v Charonově mraku – jen oni mají dar
Hlavní postavy románu:

Marc London – Mladý mutant, který ji není jist oprávněností vkládaných nadějí.

Kempo Doll'Arym – Charonec, jehož ohrožuje vlastní talent.

Sheerdurn – Mentor, který na sebe pro svého chráněnce bere všelicos.

Yllay Hor'Boran – Instruktor, který nemilosrdně plní svou povinnost.

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Zdálo se, že nastává epocha míru a technického rozvoje, ale tato naděje byla nečekaně zničena.

Do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. Galaxie má být podrobena a má patřit mezi zdrojové galaxie Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimka. Všude jinde jsou tvrze úspěšně nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.

V těchto dnech si lidé vzpomněli na nepřístupnou hvězdokupu Charon, který se před sotva 13 lety rematerializovala ve standardním prostoru. Tato hvězdokupa si doposud si uchovala svá tajemství – a také tajemství svých obyvatel, k nimž náleží i STRUKTURÁLNÍ PILOTI


Kempo Doll'Arym je mladý Charonec. Je mu 10 let a žije na Aram Tachady. Duševně ční vysoko nad svými vrstevníky, ale fyzicky je hodně pozadu. Jeho čilý intelekt se postará o to, že pochybuje o dějinách svého lidu, které jsou mu vštěpovány ve škole. Pátrá po pravdě. Přitom narazí v planetáriu na Sheerdurna, bývalého strukturálního pilota, jehož dar se po jedné ze strukturálních bouří stal nepoužitelným. Starý pilot mu vypráví historii Charonců.

Před 10 000 lety subjektivního charonského času řídil osud Mléčné dráhy řád Štítonošů z Jamondi. Obránci z tohoto mocného řádu chtěli těžit vzácný materiál salkrit, který se byl objeven ve Zlaté soustavě v centru Charonova mraku. Protože je průnik do mračna zásadně ztížen strukturální bouří, byla kolem hvězdokupy zřízena vesmírná sídliště pro Motany. Naděje Štítonošů, že se psionicky obdarované bytosti přizpůsobí specifickým podmínkám mračna, se po nějaké době naplnila. Motanové si vyvinuli sílu a smysly pilotů. Tyto schopnosti umožnily strukturálním pilotům, aby kolem skuturorů, jak Charonci nazývají své 175 metrů dlouhé a 50 metrů široké lodi, vybudovaly strukturální oko a tak mohli prolétnout bouří. Postupně se potomci Motanů, kteří si začali říkat Charonci, vymanili z moci Štítonošů. Nadále sice dodávali salkrit, ale kontakt s cizinci byl omezen na minimum. Charonci navedli své habitaty do nitra mračna. V budoucnu na nich žili strukturální piloti. Charonci, kteří nedisponovali vyvinutým parasmyslem, se usídlili na planetě, neboť by jim dlouhý pobyt v blízkosti strukturální bouře mohl ublížit.

Zcela nečekané bylo pro obyvatele Charonu zjevení posla ID a uzavření hvězdokupy do hyperkokonu. Charonův oblak byl oddělen od standardního vesmíru. Po katastrofě se ze Zlaté soustavy stalo tabu. Charonci se postupně stali bytostmi, které si nanejvýš váží stability.

Je to právě tato nadmíru konzervativní společnost, která tak Kempovi vadí. Rád by vyvrátil teorii, že mimo Charonův oblak není vůbec nic zajímavého. Ale společenská pravidla ho brzdí – jedno z nich říká, že žádný Charonec nebude připuštěn ke zkoušce, která má odhalit jeho schopnosti pilotovat strukturor, před dvanáctým rokem života.

Fakt, že zhroucení hyperkokonu nebude mít žádné bezprostřední následky, Kempa ještě víc popíchne.

Kempo přichází do puberty, což přinese Sheerdurnovi mnohé potíže. Krátce před Charonskou zkouškou chlapec uteče z domova, protože se pohádá se svým otcem, který dle Kempova názoru projevuje příliš málo emocionality. Sheerdurn ho vezme k sobě pod podmínkou, že si za tři dny s čistou hlavou promluví s otcem.

Během shonu před zkouškou se Kempo po letmém kontaktu bezhlavě zamiluje do atraktivní Auhary Mey'Deran. Nemůže jí však věnovat náležitou pozornost, protože ho odbude – v rozporu s jinak silně maskulinní společností Charonců – její vychovatelka. Následující Kempův rozhovor s otcem Danoitem, který si oddechne, když vidí syna zdravého, mladíka již prakticky nezajímá, jeho myšlenky se točí kolem Auhary. Díky Sheerdurnovým kontaktům se Kempo brzy o své zbožňované dozví vše, co chce vědět. Je dcerou Khala Pif'Derana, významného diplomata z planety Bocyn. Nicméně to není původ, co stojí jako zeď mezi Kempem a Auharou, ale spíše vychovatelka, jež svou svěřenkyni střeží před ctiteli. Když se Kempo dozví, že má Auhara navštívit výstavu v planetáriu, požádá Sheerdurna o pomoc. Starý pilot, který se v planetáriu vyzná jako nikdo jiný, je ochoten ho podpořit. Zatímco se společenských kontaktů spíše se obávající Sheerdurn postará o rozptýlení guvernantky, Kempo zatáhne Auharu do úklidové komory. Když oba opět vyjdou ven, je zjevné, že to mezi nimi prudce zajiskřilo. Auhara dá své strážkyni na výběr: Buď jí dopřeje dvě hodiny denně, které může nerušeně trávit s Kempem nebo bude propuštěna. Guvernantka z přinucení souhlasí, má však podmínku: Sheerdurn má čas, který spolu budou trávit Kempo s Auharou, být s ní. Ten sice není nadšen vzhledem guvernantky, svolí ale, když vidí němou prosbu v očích obou mladých lidí.

Týdny do Charonské zkoušky plynou jako voda. Kempo a Auhara jsou šťastní, a Sheerdurn pozná, že vychovatelka je milá a inteligentní osoba. Konečně nastává den zkoušky. Kempo musí vyšetření psiogenerátorem, kterým je testována způsobilost strukturálních pilotů, absolvovat dvakrát. Když jsou v Den slz zveřejněny výsledky, tečou slzy proudem. Nejprve z radosti, protože Auhara ve zkoušce obstála, potom ze zármutku, protože Kempo nepatří mezi vyvolené. Zatímco se Auhara zabydlí u Doll'Arymů, Kempo žije u jejích rodičů. Dokonale frustrovaný, přeruší mladík všechny vazby se svým předchozím životem. Po několika týdnech Kempo těžce onemocní. Sheerdurn navštěvuje svého chráněnce, který je na prahu smrti, a pozná pravdu. Khal Pif'Deran zmanipuloval výsledky zkoušek, takže Kempovi zabránil ve vstupu do společenství strukturálních pilotů. Motivace diplomata však nespočívala v tom, že by se snažil zbavit nepříjemného (brzkého) zetě, nýbrž ve faktu, že byla v mladíkovi zjištěna extrémně silná „výbušná moc“. Tato zvláštní schopnost se objevuje zcela výjimečně. Umožňuje kontrolovat síly běsnících strukturálních bouří. Zpravidla se však destruktivním způsobem otočí proti Charonci, který ji použil. Sheerdurn se s pomocí guvernantky podaří zachránit Kempův život. Mladík je následně přijat na akademii strukturálních pilotů. Kempo rychle dožene náskok, který měla ve vzdělání pilotů Auhara. Má problémy kontrolovat svůj vztek při hře zvané bagrball, neboť s výbušnou mocí se pojí zvýšená agresivita. Otec mu ukáže na zpěvu založenou meditační techniku, s jejíž pomocí Kempo překoná tyto nesnáze a obstojí v obtížné zkoušce u Yllay Hor'Borana. Brzy poté proběhne závěrečný test. Auhara, Kempo a jejich spolužáci prokážou požadované dovednosti a jsou oficiálně jmenováni strukturálními piloty.

Bezprostředně po zkoušce zanikne strukturor, letící pod velením Kempova otce Danoita, ve strukturální bouři. Lineární let CELOWEZU, na němž letí nově jmenovaní piloti, musí být přerušen. V bezprostřední blízkosti Zlaté soustavy se Kempo a jeho společníci ocitnou uprostřed bouře.

Na palubě VERACRUZU se Marc London zhroutí z úsilí uplynulých dnů. Po krátké pauze je opět připraven k nasazení, avšak stále se nepovede jakkoli pokročit. Všední dny jsou jednotvárné, nepodaří se navázat kontakt s Charonci. Monotonie na palubě VERACRUZU je přerušena, když přilétne BUENOS AIRES s Reginaldem Bullem a Guckym na palubě. Nesmrtelní u sebe mají datakrystal, který jim předali Cynové do jedné z planet v Jamondi. Krystal obsahuje souřadnice, označující místo přesně uprostřed Charonova mraku. Při poradě požádá Marc London o povolení k návratu na Zemi. Jeho prosba je však odmítnuta. Hajmo Siderip chlapci vyčte jeho chování a dodá mu tak novou odvahu. V Marcovi dozrává plán, jak navázat kontakt s Charonci...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál