Perry Rhodan 2311 (Česká obálka) Perry Rhodan 2311 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2311
Název:Výbušná síla
(Die Explosive Kraft)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:2. prosince 2005
Vydáno v češtině:2015
Čas děje: 1344 NGL
Rozšíří obzory svého lidu – a objeví temné tajemství
Hlavní postavy románu:

Kempo Doll'Arym – Charoncovy sny se splní – ale zaplatí za to vysokou cenu.

Auhara Mey'Deran – Kempova láska patří k jeho nejdůležitějším spolubojovníkům.

Sheerdurn – Starý strukturální pilot je připraven obětovat se pro svou vlast.

Marc London – Psionický koresponder si troufne postavit se Atlanovi.

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, se píše rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Mírumilovné soužití posledních let je zcela zničeno, když se v Galaxii objeví Terminační kolona TRAITOR, válečný červ Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimečný úspěch. Všude jinde jsou tvrze bez potíží nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.

K několika málo místům, kam přisluhovači TRAITORU nemohou proniknout, je hvězdokupa Charon, ležící poblíž centra Mléčné dráhy. Do této oblasti však nejsou schopni vstoupit ani Galaktici. Každý dosavadní pokus o kontakt s Charonci zůstal bez výsledků, dokonce ani psionický koresponder Marc London neměl štěstí. Uvnitř mračna se mezitím probudí VÝBUŠNÁ MOC...


Jenom srdnatému zákroku Kempa Doll'Aryma lze vděčit za to, že není strukturor, jehož letu se vlastně zúčastní pouze jako kadet, zničen ve strukturální bouři. Potvrdí se, že Kempo je jedním z nejnadanějších pilotů, který se kdy mezi Charonci objevil. Když pak převezme velení DORYNY, hlásí se v následujících měsících na palubu mnoho nových lidí. K posádce se přidají také Kempova milenka Auhara a jeho starý přítel Sheerdurn. Po několika oficiálních kyvadlových letech Kempo uskuteční svůj starý sen a pronikne s DORYNOU hranicí Charonova mračna – je to zcela ohromující počin. Avšak o to znepokojivější jsou objevy, které Kempo při krátkém pobytu mimo dosavadní životní prostor Charonců udělá: Gigantické kosmické lodi zkoumají strukturální bouři, aniž by však do ní mohly proniknout. Kempo zjistí, že tyto lodi patří neznámým, kteří si říkají Arkonidané a Pozemšťané. Rada Charonců zakáže zveřejnění těchto informací, Kempo a jeho lidé jsou umlčeni.

Díky upozornění starého přítele Sheerdurna objeví Kempo na údajně neobyvatelné planetě Stolp obrovskou věž, z níž může být ovládána síť mimo mračno rozmístěných pozorovacích družic. Tato technologie představuje relikt takzvaného Charonského sboru, zaniklé organizace, kterou tvořila elita strukturálních pilotů. Kromě toho se na Stolpu nachází tucet funkčních strukturorů. V záznamech věže je objevena informace o nedávném příletu Bionického křižníku. Tak se Charonci dozví, že řád Štítonošů ještě existuje, avšak že se jeho poslední příslušníci odebrali na cestu do mytické Ahandaby. Kempo se rozhodne oživit Charonský sbor a zrekrutuje do něho především ty Charonce, kteří byli trestáni za porušení tabu nebo jsou nespokojeni s izolacionistickou politikou rady. Rada se přitom přinejmenším částečně skládá z bývalých členů Charonské lóže. Tento tajný spolek byl kdysi odpovědný za zkázu Charonského sboru a ještě nyní má v rukou moc nad celým mračnem.

Je to kupodivu Khal Pif'Deran, předseda rady a starý Kempův soupeř, kdo odsouhlasí opětné oživení Charonského sboru. Jeho členové mají hlídat Charonskou hranici. Kempo však již přemýšlí o dalších krocích: Pochopí, že mezi cizinci je třeba hledat přátele a proti těm, kteří by reagovali s nepřátelstvím, potřebuje zbraně. Strukturory nejsou nijak ozbrojeny, proto Kempo experimentuje s výbušnou mocí. Chce jako zbraň využít strukturální bouři. Vyjde však najevo, že tyto síly lze jen těžko ovládat. Kempo je donucen porušit další tabu svého lidu a založí akademii, v níž se v Charoncích cíleně probouzí výbušná moc. Na Stolpu jsou mezitím objeveny záznamy, ze kterých vyplývá, že Charonci nebyli v dávných časech jedinými obyvateli mračna. Ke spřáteleným národům náležely 30 metrů dlouhé ptákům podobné bytosti a vzpřímeně stojící obří chobotnice. Nejdůležitějším zjištěním je však to, že existuje způsob kontroly výbušné moci – strukturální pilot musí obětovat svůj život, aby svým smrtelným impulzem spoutal ničivé síly hyperorkánu.

Na hloubání nad informacemi nezbývá čas, neboť dvě prospektorská plavidla TRAITORU pronikla do bouře a zničila přitom jeden ze strukturorů. Kempo zaútočí s DORYNOU, rozpoutá se výbušná moc a vetřelci jsou odraženi. Avšak osoba z Kempova mužstva musela obětovat svůj život – byla to Auhara, láska jeho života.

Mimo Charonský mrak podnikne Marc London odvážný pokus. Přiblíží se k okraji strukturální bouře se space jetem a pomocí svého paradaru začne „korespondovat“ s posádkou strukturoru. Tímto způsobem může space jet bez nebezpečí vstoupit do strukturální bouře. Chvíli nato opustí malá kosmická loď mračno a naváže spojení. Je to DORYNA...

Aktuální data:
26.1.2022
1565 před NGL
1. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459605.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál