Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1389
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1389
Název:Cesta skarabů
(Straße der Skarabäen)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Snu na stopě - k pyramidě psiphrenie
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec sleduje horkou stopu

Beodu - Attavenno má opět sen

Nai-Leng - Perry Rhodanův Kartaniňanský průvodce

Crashkhat a Dramthar - dva Nakkové ve službách Hexameronu

Thralakra - psiphrenský Nakk

Po svém útěku z Cheobadu1) se Perry Rhodan, Beodu a Nai-Leng s LEDOU vydají ke hvězdným masám pocházejícím z Meekorahu2) na okraji čtvrté čtvrtiny Hangaye, kde Rhodan tuší, že se nachází Nachod as Qoor, a vyhledá tam neúspěšně několik černý děr.

Když po dvou měsících3) zastaví na Ramu, čtvrté planetě jednoho žlutého slunce, vytvoří se z mlhy před Rhodanova očima obraz patnáctistupňové, čtyřhranné pyramidy. Zároveň se Beodu zdá, že tato stříbrná pyramida je umístěna na planetě Fundoro a uvnitř obsahuje poukazy na Nachod as Qoora. Nai-Leng se po kontaktu s cizorodou bytostí z Ramu ocitne v náboženském bludu a pokusí se Rhodana usmrtit.

Aby se od Nakků dozvěděl souřadnice »Díry věčnosti«, odebere se Terranec a Attavenno s nemocným Kartaniňanem 14. listopadu 447 NL do systému Charif4). Tam transferují psiphernští Nakkové svými psonickými silami Nai-Lenga do kosmické lodě Juatafu, kterou odvezou z Nansaru5) na Fundoro, čtvrtou planetu systému Fanji. Rhodan z robotské lodě získá souřadnice slunce Fanji a přiblíží se s DORIFER-kapslí k Fundoru.

Na širokém pásu, který prochází džunglí kyslíkového světa, si jako dlaň velcí broukové Fun-Quizarové vybudovali malé pyramidy, kam ukládají kořist. Na cestě k pět set metrů vysoké, stříbrné pyramidě zachrání Rhodan a Beodu psiphrenského Nakka Thralakra před útokem nebezpečných obřích housenek. V pyramidě objeví jednosměrný transmiter, který Nakky, jejichž duch nepřestál ošetřování v Nachod as Qoor, přenese na Fundoro, kde jsou díky psionickým silám Fun-Quizarů, kterým říkají dojiči, stavitelé nebo eqalizéři, uzdraveni.

Poté co oni rovněž chorobomyslného Nai-Lenga přivedou do pyramidy, jsou Rhodan a Beodu přemoženi Crashkhatem, Dramtharem a dalšími Nakky ve službách Hexameronu. Předají Rhodana Fun-Quizarům, ale na základě buněčného aktivátoru může Terranec psionickému záření skarabů vzdorovat a naučí se s nimi komunikovat. Dozví se, že Nakkové na Fundoru odjakživa žili, jednoho dne je ale Hauriové jako proroci Hexameronu obrátili k teorii Šesti dnů. Mentálními obrazy ukáže Rhodan Fun-Quizarům, kteří léčí nemocné Nakky, zatímco jim psionicky dojí mozky, o jaký vývoj usiluje Hexameron v Tarkanu.

Mezitím je Nai-Leng zastřelen, když se vzepře rozkazu Nakků. Skarabové a Thralakra pomůžou Rhodanovi a Beodu k útěku do DORIFER-kapsle.

Aby neztratili stopu k ESTARTU, zřekne se Terranec šance vrátit se do rodného vesmíru, a opustí 30. listopadu s Attavennem třetí čtvrtinu Hangaye předtím, než zmizí z Tarkanu. LEDA zaměří 250‘000 světelných let nad hlavní rovinou Hangaye zdroj psionických signálů, a dorazí k prstencovitému objektu, který vykazuje velkou podobnost s bránou DORIFERU5).