Menu
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Action, svazek 4
Název:Pevnost Regentů
(Festung der Regenten)
Autor:Achim Mehnert
Vydáno poprvé:16. května 2008
Vydáno v češtině: -
Čas děje: březen 2166
Pohled do minulosti - Trafalgar ukrývá staré tajemství
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor se dostane do centrály nepřátel.

Gucky - Myšob se musí vyrovnat s těžkou ztrátou.

Wuriu Sengu - Zírač velice pomůže v boji.

Tako Kakuta - Speciální důstojník je na pokraji svých sil.

Curtiz Newton - Podivný historik učiní důležitý nález.

Tělo mrtvého humanoida, nalezené po bitvě o Trafalgar City, náhle exploduje během pitvy, přičemž zemře doktor Geidre. Perry Rhodan unikne smrti jen o vlásek. Zjistí se, že v těle cizí bytosti byl ukryt miniaturní hi-tech mikrofon, který může sloužit také jako bomba; exploze byla zřejmě způsobena poklesem tělesné teploty bytosti po její smrti. Kromě toho se ukáže, že androidi nasazení Regenty energie obsahují DNA čtyř různých ras. Jedná se o genotyp Magadonů, Terranců a Arkonidanů. Čtvrté DNA je později identifikováno jako gen patřící národu Grallů, který obývá hvězdokupu Demetria.

Později jsou vyhodnoceny i cílové souřadnice z transmiteru, které se podařily získat Rhodanovi. Protistanice se nachází v hlubokomořském příkopu na Trafalgaru. Rhodan se právem domnívá, že se zde nachází hlavní základna Regentů energie. Na Trafalgaru existuje už jen jediný archeolog, který se zabývá historií dávno zmizelého národa Magadonů. Muž si říká Curtiz Newton - podle hlavního hrdiny vědeckofantastické série Captain Future - a je spřízněn s Dezaronou, Skokankou z válcovitého křižníku WATRIN, který již zasáhl do boje o Trafalgar City. Dezarona je Newtonovou ochránkyní, a proto ji Rhodan musí nejdříve přesvědčit o svých dobrých úmyslech. Od Newtona se Rhodan dozví cenné informace o Magadonech. Tento národ musel žít někdy před 15‘000 až 20‘000 lety během archaické periody a ovládal celou hvězdokupu Demetria.

K útoku na nepřátelskou podmořskou základnu přivolá Rhodan na pomoc i HVĚZDOPRACH. 15. března přistává na Trafalgaru také THEODERICH II a na palubě přiváží Guckyho a mutanta-zírače Wuriu Sengua. Deset shiftů přiveze Rhodana a jeho čtyři mutanty k cíli, kde čekají na další rozkazy. Poté se Rhodan a mutanti teleportují do obrovské stanice a zakrátko na ně ostře zaútočí roboti a androidi. Stroje však pro mutanty nejsou žádní silní protivníci. Shifty se ale dostanou do nouzové situace, když se ocitají pod palbou. Teleporteři přenesou vojáky dovnitř stanice, kde zavládne velká bitva. Guckymu se zatím nedaří navázat s Regenty energie telepatický kontakt.

Lok-Aurazin zařizuje vyklizení základny. Musí přihlížet, jak Terranci získávají převahu i přes všechny jemu dostupné prostředky, a AURATIA neodpovídá. Regenti energie, jichž zůstalo už jen devět, tak raději transmiterem utíkají na jinou planetu v hvězdokupě Demetria. Svůj cíl, zničit Terrance, však Lok-Aurazin ani tak nevzdává. Jeho původním cílem jsou však Arkonidané, s nimiž Magadoni válčili již před tisíciletími. Arkonidané kdysi porazili Říše Magadon, a proto se Regenti stáhli do ústraní do kryostáze. Po jejich probuzení si jako první cíl útoku zvolili Terrance, protože pochopili, že Arkonidané jsou stále ještě u moci jen díky podpoře tohoto mladého národa.

Perry Rhodan a jeho Terranci musí nyní uprchnout ze stanice, protože se sama sebe chystá zničit. Teleporteři přenesou všechny vojáky do bezpečí, jen Rhodan zůstává pozadu. Čas nemilosrdně běží, a proto je nucen použít jediný aktivovaný transmiter, nastavený na neznámý cíl, aby se ze stanice dostal pryč. V Trafalgar City jsou všichni šokováni Rhodanovým zmizením - nikdo nechce uvěřit, že je mrtev.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:PRA4« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)