Menu
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Action, svazek 5
Název:Lazaruova smrt
(Lazarus Tod)
Autor:Marc A. Herren
Vydáno poprvé:30. května 2008
Vydáno v češtině: -
Čas děje: březen 2166
Ztracen v cizím světě - na scénu nastupuje nový protivník
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor odhaluje tajemství planety Sepzim.

Jeremon Lazaru - Poloarkonidan se prokáže jako cenný spojenec.

U-Sima-Lešnar - Skeptický Grall Rhodanovi důvěřuje.

Noarto - Aras je na stopě historickému nálezu.

Bazoka - Mladý Arkonidan klade příliš málo otázek.

Po průchodu transmiterem 15. března 2166 Perry Rhodan ihned pozná, že je na jiné planetě. To je pro něj ale jen vedlejší věc, protože na Velkého administrátora zaútočí neznámý druh robota. Pozemšťan nemá nejmenší tušení, že se jedná o regentského gardistu Stav-Iaco-2. Gardista dostal z nejvyšších kruhů příkaz, aby se zbavil vetřelce. Dopustí se ale chyby, protože organickou bytost podcení - a o chvíli později je umělý tvor sám zneškodněn.

Rhodan uprchne z transmiterové stanice, která je poté zničena. Regenti energie se předtím vydají do nového úkrytu, sám se ale nachází v písečně-štěrkové poušti, na jejímž horizontu se tyčí hory. Zatímco se Pozemšťan plahočí vpřed, musí myslet na události, které se staly před několika týdny. Tehdy se setkal s Hannah Toivalainen, vůdkyní sekty Cesta Rhodanus, která v Rhodanovi vidí nového spasitele. Žena si nedala říct a chtěla vědět, zda již Rhodan putoval pouští stejně jako Ježíš, a zda k němu již Bůh hovořil prostřednictvím hořícího keře.

Po několika hodinách je Rhodan napaden neznámým útočníkem. Zcela vyčerpaný upadá do osvobozujícího bezvědomí a zdá se mu o slavnosti, která se konala týden před startem Stardustu v hotelu Roosevelt v Carson City. Je zde i generál Lesly Pounder se svou ženou Ann-Margret. Ale něco je v této scéně jinak, než skutečně bylo - a Rhodan se ocitá tváří v tvář vůči Jeremonu Lazaruovi.

Jak se dozvídá, nacházejí pod dohledem Gralla E-Chrighe-Kranara na svobodném obchodním světě Sepzim v soustavě Sepzimor. Grallové zneužívají Terrance a Arkonidany - Lazaru je totiž Poloarkonidan - jejichž krví krmí ptáky Warabi. Jejich vejce pak mají na Grally zvláštní účinky. Přednější pro Velkého administrátora, který se představí jako Juri Topol, je ale v první řadě jeho zmizelý buněčný aktivátor. Kromě toho je planeta ovládána dvěma mehandorskými patriarchy Jaholem a Dezebarem, kteří sídlí v hlavním městě Pessima.

Rhodanovi se podaří přemluvit další vězně ke vzpouře, což se jim s trochou štěstí podaří. Velký administrátor však již nemůže zamezit tomu, aby mezi Grally propuklo krveprolití. Se svým buněčným aktivátorem se oddělí od ostatních. Protože je mezitím Lazaru těžce zraněn, letí s ním Rhodan v kluzáku do medocentra Noarto-Mantara. Mantarského léčitele Noarta však není jednoduché přesvědčit, aby Lazarua ošetřil, protože samozřejmě nemá žádné finanční prostředky. Poté však uvidí náramek, který si Rhodan vzal ještě v transmiterové stanici. Noarto a respektive i Grallové mu říkají Pás útlaku. Aras začne Lazarua ošetřovat a kromě toho Rhodanovi prozradí, že kdysi přišel na Sepzim kvůli tak zvané líhni Vyšších vládců, která je také spojována s nesmrtelností. Kvůli tomu zde Noarto strávil celý život.

Jelikož se zdá, že Lazaru na Arasovu léčbu nereaguje, Poloarkonidan zakrátko umírá. Rhodan se s jeho mrtvolou vrací zpět z medocentra - a o něco později zažije Lazaruovo zmrtvýchstání. To způsobil jed schovaný v jeho zubu, aby mohl uniknout z Noartových spárů. Proč se tak stalo ale neprozradí, připustí však, že v podsvětí Pessimy hraje velkou roli.

Ve městě Lazaru Rhodana opět opustí, aby si mohl zařídit vlastní záležitosti. Mezitím je již 21. března a město slaví svátky na počest Vyšších vládců. To je původní prastarý výraz a ve skutečnosti se jedná o slavnosti chtíče. Tak se Rhodan dostane ke Grallovi Q-Magali-Duzzanovi, který mu podstrčí extrakt z Warabi, aby stimuloval jeho chtíč. Přitom Velký administrátor chtěl zjistit jen pár informací o náramku. O tři dny později je Pozemšťan zotaven a U-Sima-Lešnar, otec Q-Magali-Duzzana, mu vypráví o historii Grallů:

Podle něj základy jejich kultury stojí na poslušnosti, autoritě, činorodosti a nezávislosti. Ale vždy tomu tak nebylo. Grallové byli utlačováni a I-Fine-Bušak se stal vůdcem povstalců. Nakonec byl ale přemožen a z jeho kůže byl vytvořen Pás útlaku. Dále se traduje, že strážce Pásu přinese Grallům neštěstí - ale i vykoupení.

Zdá se, že útlak Grallů je stále ještě aktuální, pak ale dvouhlavý opět beze stopy zmizí. Na druhou stranu se Rhodan potkává s Arkonidanem Bazokou, který dostal instrukce od Lazarua. Velice mu totiž důvěřuje a Rhodanovi slibuje informace o líhni Vyšších vládců, v níž Velký administrátor vidí souvislost s Regenty energie. Dalšího dne Rhodan Arkonidana potká znovu - a Lazarua, jehož Bazoka zastřelí. O něco později sklapne past, do které chtěl Bazoka Rhodana dostat. Lazaru, který připustí, že už dávno poznal pravou identitu Velkého administrátora, poukazuje na to, že pohoří Xanado s vrcholem Lamaros by mohlo být totožné s líhní. Krátce na to je Lazaru už opravdu mrtev - nebo ve skutečnosti není? - a Rhodan je udavačem Davvorem vyveden z jeho pasti.

Už 25. března je Perry Rhodan zpět u mantarského léčitele Noarta. Když Aras uslyší o líhni, je ihned ochoten spolupracovat a poskytne Velkému administrátorovi Spojeného impéria svou soukromou hypervysílačku.

Mezitím: Pro Regenty energie se líheň Vyšších vládců nachází na planetě Kerelon. Tam velí Sin-Toraghu a již stovky Grallů leží připraveny na operačních stolech. Perpet-Regent informuje vysílačkou Prim-Regenta Lok-Aurazina, že planeta opět září leskem Magadonů. Oba Regenti ostatně vycházejí z toho, že považují Rhodana za mrtvého.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:PRA5« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)