Atlan 68 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 68
Název:Bojová loď starců
(Kampfschiff der Alten)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Bojová loď veteránů
« AT 67 • chronologicky • AT 69 »
Vydáno poprvé:13. listopadu 1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: konec srpna 2841
Poplach pro USO - 5000 starých astronautů terorizuje Solární impérium

Aby se Koetu Peranatovi dostal na stopu, chce Atlan povolat zpět penzionovaného specialistu USO Krishe Palonyho, který se v posledních služebních letech s Peranatem spřátelil. Arkonidan proto odlétá na Phistral, kde Palony působí jako zprostředkovatel míru mezi třemi rozhádanými primitivními kmeny Bluesanů. Palony se v přímém srovnání ukáže být jako tělesně silnější než Atlan. Když mu Atlan vypravuje o Peranatovi, vzpomene si Palony na zvěsti o údajném elixíru nesmrtelnosti, který chce Peranat objevit. Přijme rozkaz a dostane jako pomocníka mutovaného Ertrusana Firella Kytubashe, dementní produkt nevěry Palonyho s jednou Ertrusankou. Krátce nato odveze Palonyho a Kytubashe HYPERION-DELTA.

Lordadmirál Atlan svolá zasedání do Quintova centra, aby se projednalo opatření ohledně nalezení HYPERION-DELTA. Velký administrátor osobně přikázal, aby USO převzalo tento případ.

Na palubě superbitevní lodi HYPERION-DELTA vládne plukovník Koet Peranat s železnou rukou nad asi 500 členy Vnitřního kruhu ReO. Členové posádky, jako například poručík Beoryn, který nesouhlasí s krvavým dobytím lodi a chce zpátky na Poloa Hoa, jsou dáni před palubní soud. Po vynesení rozsudku opustí poručí Beoryn HYPERION-DELTA, který kvůli orientačnímu manévru opustí lineární prostor, skrze propust - ale bez skafandru.

Poručík Hoyn Taihu je na palubě jako poslední žijící člen původní posádky. Pokusí se dostat ke Koetu Peranatovi. Chce majora Fremona Toohla a majora Menchola Kanikruze přinutit, aby ho k plukovníkovi odvedli. Hoyn Taihu se ale přepočítal. Kanikruz se má u plukovníka ohlásit před opuštěním velitelské centrály, do které byl přidělen. Nedůvěřivý Perenat o tajně sledoval a vyřadí Taihua paralyzátorem.

Na Phistralu dorazí Krish Palony, bývalý specialista USO, mezi fronty začínající války Vaaligyaů proti Zönkediům, kterou z pozadí rozdmýchávají Üznizalerové. Palony a jeho společník Pepe jsou napadeni létajícími praještěri, kteří od Vaaligyaů dostávají rozkazy na ultrazvukové bázi. Dříve než oba dorazí k Palonyově srubu v pohraniční oblasti třech Bluesanských národů, ještěři se jich chopí a odnesou do vojenského tábora krále Üznize. Král ho pozdraví a vyjasní bílému bohovi, jak Bluesané Palonymu říkají, souvislosti hrozící války mezi Vaaligyany a Zönkediji, která vyvrcholí předáním Zönkediji kontrolované oblasti s jediným kosmodromem na Phistralu Üznizalerům, kteří Zönkediům přijdou na pomoc. Palony je udiven vývojem geniálního plánu krále Üznize. Opustí vojenský tábor v doprovodu celkem 50 Üznizalerů, kteří na něj daleko od tábora najednou zaútočí. Pak se stane něco zvláštního. Kopí válečníků se nedostanou ke svému cíli. Bluesané se zhroutí a křečovitě sebou škubají.

Firell Kytubashe, zvaný kůň Firell, Palonyho a Pepeho sledoval v ochraně deflektorového pole v letuschopném bojovém obleku a zasáhl do boje, aby Pozemšťana ochránil. Palony není zrovna vděčný za záchranu života a nadává Kytubashovi, že ho nenechal v klidu. Ertrusan přenechá specialistovi USO Paralyzátor a paprskomet, aby Palonymu mohl držet zvířata džungle od těla. Potom odletí.

Brzy na to narazí Krish Palony a Pepe na vojsko Vaaligyaů, kteří chtějí na Pozemšťana zaútočit. Několika kouzelnickými triky vystraší Palony Bluesany tak, že prchnou do džungle. Palony najednou za sebou spatří postavu Lordadmirála Atlana. Vytáhne paprskomet a vystřelí jednu ránu. Cílem ovšem není Arkonidan ale bahení štváč, který se vynořil bezprostředně vedle něj. Poté co se Atlan zotaví z leknutí, oznámí Palonymu důvod návštěvy na Phistralu. Chce zkusit specialistu USO reaktivovat pro blížící se důležitý úkol. Podrobnosti mají projednat v Palonyho srubu. Pěší pochod k obydlí má být pro Atlana zkouškou. Narazí například na květinu sluneční kámen, ze které má Atlan získat velkou perlu. Palony mu ukáže, jak se ke květu dostat. Ale Atlanovi se to nepodaří.

Druhou zkouškou je hluboká propast, kterou musí překonat. Lordadmirál sváže několik lián do lasa, který připevní na pařez na druhé straně. Potom na liáně propast namáhavě přeleze. Palony naproti tomu paprskometem porazí obří strom, který propast překlene. Po kmeni pohodlně přejde na druhou stranu.

Třetí zkouška na sebe nenechá dlouho čekat. Asi deset kilometrů široké ploché jezero, ve kterém rejdí stovky býložravých praještěrů, má být překonáno plaváním. Palony si dobře rozdělí síly, zatímco Atlan na počátku nasadí vysoké tempo. Brzy poté začne Arkonidan zaostávat a dorazí dlouho po bývalém specialistovi USO, dost vyčerpaný, na druhý břeh. Tam spatří jednu z Palonyho čtyři metry vysokých barikád, které chrání pozemek před srubem Pozemšťana před praještěry. Následující překážkový běh přečká Arkonidan jen díky buněčnému aktivátoru relativně snesitelně. Nakonec dorazí oba ke srubu, kde je už čeká Pepe.

Po hře šachů, kterou Atlan nakonec prohraje, a vylíčení událostí na Poloa Hoa, předá Arkonidan Palonymu dokument, který bývalého specialistu USO opět povolává do aktivní služby, pokud chce respektive pokud to dovoluje jeho tělesný a duševní stav. Současně je povýšen na plukovníka. Viditelně dojatý ukáže Palony Lordadmirálovi dopis, který nedávno dostal od Koeta Peranata. Stojí v něm, že se má přichystat na rychlý odjezd. Na Phistral pro něj přijede pomocný člun.

Palonyho Atlan informuje o skutečné roli Firella Kytabashe, který je specialistou USO v hodnosti kapitána. Ertrusan byl nasazen k ochraně Pozemšťana. Teď se vyjádří některé nesrovnalosti, nad kterými si Palony lámal hlavu. Je mu jasné, jak ho mohl Atlan tak rychle najít: paralyzátor, který dostal od Kytubashe, obsahoval vysílač, který Lordadmirál zaměřil.

Atlanův plán předpokládá, že Kytubashe má vystupovat jako Palonyho syn, který vzešel ze vztahu s drobnou Ertrusankou. Specialista USO má plukovníka doprovázet na palubu HYPERION-DELTA.

Ve stejnou chvíli se do rozhovoru vmísí Pepe. Před srubem přistává space-jet. Atlan se stáhne z budovy do nedalekého obilného pole a pozoruje události z bezpečného úkrytu. Bezprostředně po přistání projeví penzionovaní znovu neuvěřitelný akt brutality a opovržení nad inteligentním životem. Posádka space-jetu otevře nesmyslnou palbu na nic netušící Zönkedie, kteří obdělávají Palonyho pole. Střílejí tak dlouho, dokud není k dispozici žádný cíl. Mezi oběťmi je i Pepe.

Palony a Kytubashe jsou space-jetem převezeni na palubu HYPERION-DELTA. Při přivítání, kterého se účastní oba muži a Koet Peranat, Menchol Kanikruz jakož i Fremon Toohl, se Palony dozví o Hoynu Taihovi. Palony se má účastnit palubního soudu, který o Taihovi rozhodne.

Taihovi je uložen trest smrti. Krish Palony se pokusí poručíka zachránit, zatímco Koetu Peranatovi navrhne, vymazat mu část paměti, takže by nikomu nemohl předat zaslechnuté informace o cíli HYPERION-DELTA. Taihu byl před začátkem procesu hypnoticky ovlivněn. Byl přinucen nahrát radiogram, který má být odvysílán při vhodné příležitosti. Ta nastane krátce po jeho odsouzení.

Palony přesvědčí Peranata o tom, že by bylo taktičtější nechat Taihua prchnout z paluby. Poručík má navázat kontakt se SolAbem, který se teď bude na něj, což znamená pro HYPERION-DELTA úsporu času. Peranat návrh přijme. Taihovi se skutečně podaří se záchranným člunem ze superbitevní loď uniknout. Poblíž planety Phistral použije Taihu vysílačku, aby informoval SolAb. Kvůli manipulacím se zdrojem kyslíku, je při aktivaci hypervysílačky uvolněn oxid uhličitý. Pro poručíka to znamená rozsudek smrti. Lékaři v blízkosti se nacházejícím IMPERÁTORU mohou už jen konstatovat smrt.

Specialisté na IMPERÁTORU zjistí, že radiogram byl nahrát už před manipulací s kyslíkem a nikoliv bezprostředně před smrtí Hoyna Taiha. To ale USO příliš nepomůže.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!