Atlan 69 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 69
Název:Jeskyně Floggů
(Die Höhlen der Floggs)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Bojová loď veteránů
« AT 68 • chronologicky • AT 70 »
Vydáno poprvé:27. listopadu 1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: počátek září 2841
Honba za nesmrtelností - prastarý národ dává hádanku

Lordadmirál Atlan da Gonozal se krátkou dobu zdržuje v tajné základně USO CRO-T 14, která se nachází v galaktické Eastside. Přemýšlí o zrádném Koetu Peranatovi, který s 5000 penzisty Solární flotily ukradl superbitevní loď HYPERION-DELTA. Poté Arkonidan vydá oxtornskému admirálovi USO Howaku Leenovi své povely. Přikazuje přivolat eskadry křižníků 21, 22, 38 a 39 ke slunečnímu majáku Cohinon. Svazy mají sledovat čtyři systému, které Peranat během své aktivní služby bez povolení navštívil jako velitel KATROMPI. Podle fám na jednom z těchto světů narazil na nehumanoidní bytosti, které znají elixír, který má prodloužit život asi o 200 roků.

38. eskadru křižníků tvoří jedenáct lehkých křižníků pod velením lodi SIAM, vlajkové lodi epsalského admirála USO Teike Bisoltryho. Po setkání s Lordadmirálem odlétá svaz k systému Petronowsky, 29‘411 světelných let od Slunce, jehož třetí svět Petronia Peranat před lety navštívil. Protože tam žijí polointeligentní Floggové, bytosti připomínající paviány s letovými blánami, nachází se na palubě profesor Chu Hsi, který je zodpovědný za kontakty s cizími inteligencemi.

11. září 2841 vletí eskadra do systému Petronowsky. HYPERION-DELTA sice není zaměřen, přesto je proveden orientační manévr s následným dalším letem. Teprve potom se křižníky vrátí za použití antizaměřovacího štítu zpět a přistanou na Petronii. Lodě se zahrabou pomocí dezintegrátorů. Z vesmíru se tak dají jen těžce zaměřit. Současně se začne pozorovat Rudé jezero, pravděpodobný cíl Koeta Peranata. Následně pošle Bisoltry Chua na povrch v doprovodu zbraňového specialisty Filipa Zengerleho, který se má postarat o jeho bezpečnost.

Mezitím HYPERION-DELTA zastavil 47 světelných let od systému Petronowsky. Krish Palony a Firell Kytubashe, reaktivovaní specialisté USO, se dozvědí od Peranata, že Ceriman Haydky s lightning-jetem provedl rekognoskaci systému Petronowsky. Přitom zpozoroval jedenáct křižníků, které ale letěly dále. Systém je tedy volný, ale Peranat zůstává nedůvěřivý. Pro něj je Lordadmirál Atlan protihráčem, a trvá dlouho, než se rozhodne nechat pět korvet přistát na Petrnoii, aby z Červeného jezera odsály uskladněný žlázový sektret tamních Floggů. Předtím ale podrobí soustavu důkladné kontrole, na což uvolní 150 lightning-jetů a 50 space-jetů.

Na palubě HYPERION-DELTA najde Firell Kytubashe mikrošpiónskou sondu, která je umístěna v klimatizaci kajuty obou specialistů USO. Ertrusan přístroj zničí a vyvolá tak reakci. Objeví se kapitán Joker Bay a chce Kytubashe zatknout. Krish Palony tomu zabrání a u Peranata se zmíní o špehování. Plukovník ujistí svého přítele, že se to událo bez jeho vědomí, a Palonymu se omluví.

Na Petronii navážou Chu a Zengerle rychle kontakt s jedním kmenem Floggů. Jejich řeč sice probíhá v bolasti ultrazvuku, ale pomocí translátoru spolu mohou komunikovat. Chu si promluví s Floggy S'in-ta (náčelník kmene) a L'on-ta. Oba muži jsou zavedeni do jeskyní Floggů. Tam díky četným jeskynním malbám zjistí, že planetu Petronia navštívilo už mnoho nejrůznějších inteligencí. Jsou mezi nimi i kresby Haluťanů.

V hlubinách jeskyně narazí oba důstojníci na mnoho předmětů, které pocházejí od astronautů, a které Floggové uložili do malých výklenků. Objeví VISA (videorekordér), který musí pocházet ze zásob Solární flotily. Uložený záznam ukazuje Koeta Peranata, který prezentuje plán, ve kterém plánuje eventuální pronásledovatele nalákat na Petronii, protože zde údajně existuje prostředek na prodloužení života. Na Petronii má přistát také Peranatův dvojník, aby tak předstíral přítomnost plukovníka. Má dokonce navést Solární kontrarozvědku nebo USO k tomu, aby údajného Koeta Peranata zatkli. V HYPERION-DELTA čekající penzionovaní by tak činili zodpovědným USO za to, že se nemohou dostat k život prodlužujícímu sekretu Floggů.

Mezitím 17 mužů 38. eskadry křižníků zmizí beze stopy ze svých stanovišť. Hledání ale musí počkat, protože se právě připravují k přistání korvety z HYPERION-DELTA. Okamžitě po přistání zaujmou penzionovaní pozice k obraně před blížícími se Floggy. Domorodci jsou energetickými zbraněmi odehnáni od přibližujících se kosmických lodí.

Major Hsi a major Zengerle, kteří chtějí opustit jeskyně Floggů, aby admirálu Bisoltrymu předali nalezené informace, jsou spoutání Floggy pomocí lepkavých vláken. Rychle se všechno vysvětlí: Floggové vlastně nemají zájem o ně, ale o jejich výstroj. Zřejmě tyto polointeligentní bytosti věří, že s jejich pomocí získají víc inteligence. Chuovi je jasná ještě jedna věc: Perenat ví o Floggách a věří, že zničí jeho protivníka.

Důstojníkův je odebrána téměř všechna výstroj. Vlákna ovinou oba muže jako kokon. Floggové je nesou stále hlouběji do jeskyně. Chu Hsi cítí, že letí vzduchem. Začne se v kokonu prudce vrtět, než ho Floggové upustí. Překoná náraz relativně snesitelně a začne se osvobozovat z kokonu. Brzy dorazí do velikého sálu, ve kterém leží v bezpočtu výklenků mumifikovaní astronauti. Oči ubohých bytostí se tu a tam zalesknou. Při bezhlavém útěku z haly se srazí s jedním Floggem, který ho brutálně srazí. T'an-lu přinese translátor, pomocí kterého s majorem Hsi po procitnutí z bezvědomí domluví. Flogg vypráví dějiny svého národa.

Major Chu Hsi objeví v další jeskyni 18 mužů zmizelých z 38. eskadry, kteří jsou narovnaní kolem prastarého stroje. Floggové ho objeví a napadnou.

Po vysoce inteligentních předcích zbyli Floggům do dneška jen stroje, ke kterým připojují zajaté astronauty. Je jim odebíráno něco, co Floggové označují jako Id-Adday. Nechají astronauty staletí dlouho chřadnout - a Floggové mohou stejně tak dlouho žít.

Na stanovišti USO u Červeného jezera si plukovník Finigral Duwu Quai myslí, že mezi penzionovanými spatřil plukovníka Koeta Peranata. Admirál Teike Bisoltry si to na vlastní oči ověří. Také on dospěje k poznatku, že se musí jednat o Koeta Peranata. Dá rozkaz vyhrabat křižníky a mužům na skrytých postech příkaz Peranata zatknout. Dojde k prudkým bojům. Peranatů dvojník se pokusí uniknout s kluzákem, ale admirál Bisoltry ho zasáhne a vozidlo spadne do Červeného jezera.

Major Chu Hsi a osvobozený major Zengerle se dostanou na povrch planety a upozorní na sebe admirála Bisoltryho. Snaží se Epsalanovi vymluvit útok na pozemní komando HYPERION-DELTA, protože se s největší pravděpodobností jedná o nastraženou past. Muž, který se mezitím dostal do rukou USO, není v žádném případě Koet Peranat, čemuž admirál Bisoltry nechce věřit, dokud mu major Chu Hsi neukáže záznam na VISA.

Prchajících pět korvet HYPERION-DELTA začne střílet transformačními děly na křižníky USO. Také jednotky 38. eskadry křižníků zahájí palbu. V průběhu boje se Červené jezero vypaří. Pomocné čluny penzionovaných uniknou ale do lineárního prostorou a HYPERION-DELTA, který přiletěl do systému Petronowsky, je později nabere. Na pomoc přivolané velké bojové lodě USO pod velením IMPERÁTORA přijdou příliš pozdě. HYPERION-DELTA unikne neznámo kam.

Dvojník Peranata je na IMPERÁTORU podroben ostrému výslechu. Ukáže se, že admirál Bisoltry skutečně zajal dvojníka.

Lordadmirál Atlan nařídí karanténu nad planetou Petronia, aby žádný další astronaut, který tento zdánlivě neškodný svět navštíví, nepadl za oběť Floggům. Později se jen musí přijít na to, jak Floggům pomoci.

Peranat dosáhl psychologického vítězství, ale smysl za ním se ještě nepodařilo určit. Na druhé straně, stejně se nedá říct, co se honí hlavou očividným šílencům.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál