Atlan 70 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 70
Název:Snové vězení
(Das Traumgefängnis)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Bojová loď veteránů
« AT 69 • chronologicky • AT 71 »
Vydáno poprvé:11. prosince 1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: polovina září 2841 / březen 2810
Jeho duch cestuje do minulosti - a přítomnost zanikne

Na palubě HYPERION-DELTA nechá Koet Peranat mutovaného Ertrusana Firella Kytubasheho zavřít do cely. Neodhalí ale, že je stejně jako Krish Palony aktivním specialistou USO. Firell Kytubashe je připojen na hypnosugestivní interdikční baterii. Dříve než přístroj může vyvinout zkázonosné účinky, podaí se Kytubashemu osvobodit se z vlivu a ze zmateného snu se probudit. Začne se chovat jako rozzuřené zvíře a muži HYPERION-DELTA ho dokážou zastavit jedině paralyzátorem. Jeho ochromené tělo je zavřeno do skladiště.

Také Krish Palony je na rozkaz velitele Koeta Peranata uvržen v kyberneticko-lékařské laboratoři do hlubokého spánku pomocí SALVE. Tento snový stroj umožní přesunout jeho duši zpět do roku 2810 a znovu nechat proběhnout tehdejší události.

Po usnutí se Krish Palony objeví 22. března 2810 v hostinci U lakomé Olgy v DeCrotscralu na Tayvor-DeCrot, třetí planetě systému Aadlon-DeCrot. Svět, který se nachází 14‘738 světelných let od Slunce, patří ke snaživé Středogalaktické unii (SGU). V této době tráví na Tayvor-DeCrot zasloužilou dovolenou. Tohoto dne se Palony seznámí s hodnostně rovným majorem Peranatem, jehož loď solární bitevní křižník VOGA parkuje na kosmodromu. Protože se Perant ukáže v uniformě Solární flotily, která není u kolonistů z SGU příliš oblíbená, dojde brzy ke rvačce s Gurgho Malteshem, do které zasáhne na straně Pozemšťanů také Palony a oddíl vojáků z VOGY. Maltesh prohraje a pozve oba muže do Vodníka. Tam se Palony a Peranat domluví na lov ještěrů v džungli planety.

Příštího rána se pět vůdců z národa Tayvů setká v DeCrotscralu. Jsou to malí humanoidi se zavalitými těly a modrozelenou kůží. Kulturně stojí na úrovni lidí z doby kamenné.

LeShut, OnShan a tři další Tayvové zavedou oba příležitostné lovce do honitby, kde se praještěři a ještěři hojně vyskytují. Kromě toho se oba Pozemšťané dozví, že Tayvové uctívají takzvaného krvavého démona, kterého ještě žádný kolonista nikdy neviděl.

Poté co složí jednoho Matsaha, dostanou se k Cestě bohů. Tam narazí na Deshdamunha, krvavého démona, kterého Qururuh používá jako jízdní zvíře. Kouzelný bůh se podobá zvnějšku normálnímu Tayvovi, disponuje ale očividně většími vědomostmi a lepšími zbraněmi. LeShut ale tvrdí, že krvaví démoni, kteří pijí krev určitých praještěrů, jsou prastaří, a když normální Tayv zemře, musí jeho duše ještě dlouho krvavému démonovi sloužit.

Deshdamunh dovolí Tayvovi a oběma Pozemšťanům vstoupit na Cestu bohů. Žádné zvíře se neodváží přiblížit se poblíž průseku. Lovci se mohou relativně rychle pohybovat dále divočinou. V jedné rokli je expedice napadena skupinkou Tayvů z kmene Thusa, kteří jsou pod vlivem krvavého démona. OnShana zasáhne otrávená šipka. Koetovi Peranatovi se ho podaří s pomocí medoboxu zachránit. Expedice vyrazí do protiútoku a zaženou Tayvy na útěk. LeShut je zavede ke skalnímu hradu krvavého démona. Tam se zmocní Peranatova zabitého ještěra, který naloží bojovými hlavicemi typu FTU. LeShut odpálí celý zásobník zbraní na skalní hrad. Je tři Tayvové z kmene Thusa a těžce zraněný krvavý démon Shak-Otshis uniknou z nastalého pekla.

Shak-Otshise vynese Krish Palony z trosek skalního hradu do přírody. Oba Pozemšťané zachrání krvavého démona pomocí léčivé plazmy a medoboxu. Když se démon probudí z hlubokého bezvědomí a v Palonym pozná zachránce života, sešle na specialistu USO výrok plamene. Démon popřeje Palonymu úspěšný lov a požádá oba Pozemšťany, aby odešli se svým průvodcem. Krish Palony z něj ještě vynutí ujištění, že Shak-Otshis už nikdy nenapadne Pozemšťany, kolonisty nebo Tayvy. Kromě toho krvavý démon varuje oba muže, a především Koeta Peranata, aby se nenechali ovládnout pýchou, protože jinak špatně skončí.

LeShut zavede oba lovce do honitby Hatapahů. Krish Palony složí zvlášť velký exemplář a upadne potom do tranzu. Vypije krev běhajícího hada. Příštího rána se nedá Palonyho lovecká vášeň téměř zbrzdit. Chce bezpodmínečně skolit velkého Qururuha. Utu-Manh, obrovský exemplář, se stane kořistí specialisty USO. A Palony začne opět pít krev ještěra.

Když LeShut oba lovce vede po stopách Tuwarongha, je Palony k neudržení. Nemůže se dočkat, až vypije krev Kugeltaklera. Po tvrdém boji s živočichem se Palonymu podaří zvítězit a Pozemšťan se znovu napije krve své kořisti. Potom upadne do tvrdého spánku, ze kterého se probudí teprve příštího rána. Jeho lovecká vášeň náhle vyhasne a chce zpět do DeCrotscralu. Peranat proti tomu nic nenamítá. Cesty obou mužů se rozejdou a Peranat opustí s VOGOU planetu Tayvor-DeCrot. O den později odveze Krishe Palonyho space-jet USO.

Peranat a Palony se opět setkají o rok později na palubě bitevní lodi KATROMPI. V ten dne pozná Peranat, že jeho přítel omládl a dojde k závěru, že za to může krev praještěra.

Vědomí Krishe Palonyho se pomalu uvolní z vlivu SALVE. Dříve než se vrátí zcela do roku 2841, podrobí ho Koet Peranat intenzivnímu výslechu o tehdejších událostech. Na poznatcích získaných ve snu závisí také Peranatův osud.

Aby udržel svou mocenskou pozici, rozšíří Peranat na palubě HYPERION-DELTA zvěsti, že jeho přítel Krish Palony zná zřejmě tajemství zastavení procesu stárnutí. Teď je důležité zjistit, která z krví tří zastřelených dinosaurů v roce 2810 na Tayvor-DeCrot je zodpovědná za prodloužení života.

Ale specialista USO do této záležitosti nemůže vnést žádné další světlo a tak je Peranat nucen pod nátlakem svých mužů donucen nařídit lékařské testy. Ale už po prvním odběru krve a míšního moku zakročí Firell Kytubashe, který se probudil předčasně z paralyzace a podařilo se mu zmocnit se space-jetu. Dá ultimátum, že zničí superbitevní loď transformační bombou, pokud mu Palonyho nevydají.

Peranatovi nezbude nic jiného, než splnit požadavek Ertrusana. Palony je odnesen na palubu space-jetu. Ale bezpečí na palubě jetu je klamné. Oba specialisté USO nemohou HYPERION-DELTA opustit, protože by space-jet byl hned zničen. Kytubashovi se podaří vyslat radiogram pro lordadmirála Atlana. Poslal to jako obecné volání o pomoc a jen specialisté z USO mohou poznat skutečný obsah zprávy.

Palony navrhne vysílačkou Koetu Peranatovi, aby odletěl na Tayvor-DeCrot a tam nechal složit jednoho exempláře ze všech tří praještěrů, aby tak každý penzista mohl vypít krev ještěrů a podstoupit tak prodloužení života.

Aktuální data:
27.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459545.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!