Perry Rhodan 2318 (Česká obálka) Perry Rhodan 2318 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2318
Název:Temný obelisk
(Der Dunkle Obelisk)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:20. ledna 2006
Vydáno v češtině:2015
Závod s časem – Země čeká na mutanta
Hlavní postavy románu:

Fawn Suzuke – Vyslankyni Jádra hrozí zničení.

Perry Rhodan – Pozemský Rezident pochybuje o svém rozhodnutí.

Radek Beibel – Bezpečnostní zmocněnec Whistlerova podniku je ohrožen.

Marreli Nissunom – Šohaka je ochoten podstoupit jakékoli riziko.

Trim Marath a Startac Schroeder – Dva mutanti jsou naléhavě zapotřebí na Zemi.

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ Chaosu zřídil po celé Mléčné dráze své tvrze. Díky ochraně temnopole nemohou být jednotky a tvrze TRAITORU zaměřeny a napadeny. Pozemšťané však dokázali vypátrat tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy a šťastnou náhodou ji zničili.

Představují však výjimku, ostatní obyvatelé Galaxie jsou zcela bezmocní. Málokdo pochybuje, že je Mléčná dráha příliš slabá, aby se ubránila. Ani flotila Křišťálového impéria nedokázala proti lodím TRAITORU zhola nic. Stejně jako na Krystalickém světě mají být brzy na mnohých planetách rozmístěny symboly moci Chaosu. Tam stojí, nedotknutelný lidem galaxie, TEMNÝ OBELISK...


Dne 26. září 1344 NGL se na okraji Sluneční soustavy objeví traitank. Loď zde chvíli setrvá a následně odlétne. Přesto je nyní jasné, jak choulostivá je momentální situace LSP. Kdykoliv mohou nastoupit vojska Chaosu. Dne 27. září 1344 NGL dosáhne hyperprostorové volání křižníku AUBERG Solární rezidence. Ve zprávě je obsaženo Atlanovo hlášení o událostech v Charonově mračnu. AUBERG a TABASCO jsou na cestě s 2,5 kg salkritu a v ideálním případě přistanou na Teře 6. října. Na palubě jsou také Gucky a Marc London. Rhodan informuje Malcolma S. Daelliana a nařídí mu, aby připravit zabudování salkritu do tendrů LORETTA. Je třeba co nejdříve zapojit Křišťálový štít okolo soustavy.

2. října se u Perryho Rhodana objeví Fawn Suzuke. Projekce vyslankyně Jádra je oslabena a zoufale pátrá po Marcu Londonovi. Aby chránila a podporovala Sluneční soustavu, Fawn se neodvolatelně oddělila od Jádra, a nyní jí z nedostatku energie hrozí, že bude odvanuta do hyperprostoru. Bez pomoci psionického korespondera už jí nezbývají víc než dva dny. Dříve než může Rhodan zasáhnout, projekce opět zmizí, předtím však vysloví slova „temný obelisk“.

O něco později dojde na Univerzitě Terranie k nehodě. Při zdravotních testech interferuje lékařské zařízení s energií Fawn Suzuke, a projekce je vtažena do zaměstnance Whistler-Company Radka Beibela. Ten je však příliš slabý a psionicky nenadaný, takže hrozí, že ho s sebou vyslankyně Jádra strhne do záhuby. Rhodan nechá přivést dva Šohaaky. Nejstarší Šohaaka, rovněž materiální projekce jako vyslankyně, dokáže s podporou Trima Maratha a Startaca Schroedera osvobodit mentální substanci Fawn Suzuke z Beibelova těla a sám ji převezme do sebe. Avšak ani Šohaaka nemá dost sil na její dlouhodobé udržení, takže začíná závod s časem.

Beibel informuje Rhodana o temném obelisku, jehož obraz mu ukázala Fawn, a Rezidenta tím ještě více znervózní. Čas plyne. Potom konečně nadejde ráno 6. října. Přilétají Marc London s Guckym a vezou tolik potřebný salkrit. Daellian se dá bez meškání do práce, a koresponder se odebere k Fawn Suzuke. Povede se stabilizovat nejen ji, ale i Šohaaku.

Není důvod k optimizmu, protože se na Sol valí další hrozba: Z Hayoku se na cestu ke Sluneční soustavě vydal tajemný stín. Je to temný obelisk. Tendry LORETTA jsou rozmístěny na pozicích, úspěšně je zbudován křišťálový štít a vzápětí se o něj obelisk roztříští. Salkrit v tendrech však zmizel doslova před očima, akce ho stála skoro 2 kilogramy, avšak první nebezpečí je zažehnáno. Homer G. Adams sestaví loďstvo se zbožím pro charonské národy. Přesto je další zásilka salkritu očekávána nejdříve mezi 24. listopadem a 24. prosincem. Do té doby má Daellian vylepšit komponenty tendrů tak, aby se snížila spotřeba hyperkrystalů a nedocházelo již k jejich dalšímu vyhoření.

Kromě toho objeví Gucky, který na Rhodanův pokyn sledoval bezpečnostního experta Beibela, nesrovnalosti ve Whistler-Company. Dojde k tajemnému výbuchu na toaletě...

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál