Perry Rhodan 2319 (Česká obálka) Perry Rhodan 2319 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2319
Název:Kolonisté z Vulgaty
(Die Siedler von Vulgata)
Autor:Titus Müller
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:27.1.2006
Vydáno v češtině:2015
Čas děje: 1344 NGL
Jsou pozemskými kolonisty – a obdrží návštěvu od Terminační kolony
Hlavní postavy románu:

Arrick Aargrefe – Mladý obyvatel Vanderbeytenu pozná tajemství prastarých knih.

Kantur Gotha – Patriarcha z Vulgaty zkouší dodržet pravidla svého společenství.

Murielle Gotha – Dcera patriarchy si musí zvolit stranu.

Velved Karwai - Náčelník Galchinů vidí pro svůj lid jen jedinou naději.

Ačuk – Bojovník sleduje vlastní plány.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtů – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let.

Mezitím se situace normalizovala: Kosmický obchod znovu funguje, technika dělá velké pokroky. Avšak do Mléčné dráhy dorazí Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

V ten samý čas se kolona angažuje i v jiných oblastech Mléčné dráhy. Postižena je i neznámá planeta Vanderbeyten. V tomto případě jsou ohroženi OSADNÍCI Z VULGATY...


Vanderbeyten je prakticky nedotčený, klidný svět. V pátém století NGL ho osídlila jistá pozemská sekta. Svou osadu kolonisté nazvali Vulgata a vytvořili společenství odmítající jakoukoli techniku. Jako předlohu pro společnost si vzali křesťanskou bibli, to však bylo patriarchy zatajeno a ti pak postupně získali nad Vulgatou absolutní moc. Z původních deseti přikázání je už nyní celkem 520.

Každé sudé desetiletí se na planetě zastavila loď LSP, aby předložila nabídku pomoci, tu však patriarchové pravidelně odmítali. Po posledním z těchto kontaktů zasáhl do života galaxie hyperimpedanční šok a na planetu už nikdo nepřilétl. Mladý Arrick Aargrefe se ze zvědavosti přidá ke vzbouřencům a vyhnancům, kterým se nelíbí vláda patriarchů. Je vypovězen, ale předtím objeví Arrick v domě Genesis bibli. Tam pronikl, aby ukořistil vysílačku a zavolal proti patriarchům pomoc z LSP. Arrick je v interkosmu psanou biblí svatou okouzlen a káže z ní ostatním vyhnancům. O několik let později se na planetě vynoří Galchinové. Jsou to dezertéři z Terminační kolony TRAITOR. Tento lid přišel o svou úlohu v rámci Terminační kolony, a tak už z něho zbývá jen 110 jedinců. Skryjí se proto na planetu Vanderbeyten a svou loď navedou do slunce. Strach vzbuzující, z dravců pocházející bytosti vyhledaly azyl ve Vulgatě, protože je toto místo pro TRAITOR naprosto bezcenné a nic by koloně nemohlo nabídnout. Vulgatové však musí ukrýt Galchiny mezi sebou, aby tak špehové Terminační kolony nemohli zaměřit myšlenkové impulzy dezertérů.

Jen s námahou a v poslední sekundě se Arrickovi podaří rozpomenout potomkům Pozemšťanů na lásku k bližnímu. Na to, že jejich předkové též hledali azyl, útočiště před přetechnizovaným světem.

Tak se podaří oklamat pochopy TRAITORU, ti ovšem zničí veškerou zbylou techniku na Vanderbeytenu. Tak zahyne i patriarcha, právě když chce zradit Galchiny. Výbuch vysílačky, kterou chtěl použít, ho smrtelně poraní.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál