Perry Rhodan 1979 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1979
Název:Šabazzin boj
(Shabazzas Kampf)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:27.7.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878
Tvůrkyně v nouzi - nepřítel lidstva vyvíjí novou aktivitu
Hlavní postavy románu:

Šabazza - Tvůrkyně vidí poslední šanci, jak si zachránit život.

Perry Rhodan - Nesmrtelný Terranec je obětí zvl᚝ť agresívní bytosti.

Bré Tsinga - Mladá psycholožka se snaží analyzovat Šabazzu a osobu, která ji poštavala na lidstvo.

Kranna Theyres - Praktikantka se osvědčí velmi zvláštním způsobem.

Lotho Keraete - Nový posel ID chce za každou cenu doručit poselství.

Blo Rakane - Bílý Haluan jde po Rhodanově stopě.

Šabazza se znaží chřadnutí svého těla co nejvíce demonstrovat. Aby získal sympatie, povídá Bré Tsinze a praktikantce Kranna Theyres, která přišla k Dengejaa Uveso s experimentální flotilou, o své minulosti. Přitom se prezentuje jako oběť své rodiny, Cairola a Torr Samaha a zkrášluje své činy, aby se ukázal v lepším světle1). Protože Gucky s Reginaldem Bullem, Trabzon Karettem a Monkeyem jsou už několik týdnů na tajné misi2), nemůže Bré Tsinga prověřit Shabazzovu výpověď. Odpadlík Tvůrců potají doufá, že si bude moci opatřit nové asteroidní tělo a uniknout tak jisté smrti. Perry Rhodan se rozhodne umístit Shabazzu na jednu neobydlenou planetu, aby tam mohl zemřít. Se space-jetem NESTA převeze Bré Tsinga, Kranna Theyres a Šestý posel paratronem izolované tělo Direktora Deset (26. února 1291 NGL) na Roykoff, třetí planety jen sto světelných let vzdálené sluneční soustavy. Protože Kranna Theyres z lehkomyslnosti svůj paratron na okamžik otevře, podaří se Shabazzovu vědomí, který převzal komára, v poslední sekundě, bodnutím přejít do ženy. Hned nato přeskočí na Perry Rhodana. Když si ducha mentálně stabilizovaného ale nemůže normálním způsobem podrobit, vzpomene si Tvůrce na podobný problém v minulosti:

Na insektoidy obydlené planetě Quzasg se Shabazza ocitne v těle Cophrontase, který je sledován tajemným, nemylosrdným lovcem. Jeho jediná naděje je uniknout nepříteli transmiterem ve »Svatyni z Quyllu«. To ale musí nejdříve přemoci Ashyranqueuse, silného bojovníka Quzasgů. Protože nepřemožitelného Ashyranquese nemůže převzít, nasadí schopnost, kterou si rozvinul teprve v posledních letech. Nechá svému protivníkovi posthypnotický příkaz, který mu podobu souboje odebere koncentraci, takže Cophrontas/Shabazza vyjde ze souboje jako vítěz.

Také Perry Rhodanovi nasadí Shabazza posthypnotický příkaz. Nemůže ale zamezit, aby se Bré Tsinga vrátila na SOL, zatímco on sám pod záminkou, že chce navštívit Mirkandol, letí dále s NESTOU. Kosmopsycholožka nezpozoruje ale, že se Shabazza dostala do space-jetu. Perry Rhodan/Shabazza zastřelí nemilosrdně Ellen Morak, velitelku NESTY, zaměřovací a rádiovou velitelku Veru Kosamoski a techničku Annu Baxxoy. Kranna Theyres ztratí v bitvě se Shabazzou svou levou ruku, uniken ale smti, protože Tvůrce je zaneprázdněn novým vnitřním soubojem s Perry Rhodanem. Aby zakryl svou stopu, opustí Rhodan/Shabazza NESTU na Cheborparnerské planetě Fuhrihar. Na poslední chvíli může Kranna Theyres změnit Shabazzou naprogramovaný kurs, který space-jet vede do červeného slunce. 28. února naváže těžce zraněná kontakt se SOL.

Se space-jetem JANETE, který patří TreFovi, guvernérovi hornického světa Fuhrinar, letí Rhodan/Shabazza na Starguhr, čtvtou planetu systému Tappel, bezvýznamného centra galaktického filmového průmyslu. Tady nechá nechá Shabazza Perry Rhodanovi změnit vzhled u geniálního maskéra Darmik Dyma, který pracuje v IMAGE. Potom zlomí Dymovi vaz, zničí budobu IMAGE a zastřelí všechny, kteří chtějí uprchnout požáru. Pomocí spekulací na burze si opatří peníze, které potřebuje, aby mohl opustit Starguhr. Chce se dostat na Trokan, aby po »Mostě do nekonečna« dospěl ke Tvůrcům v Karakhoumu. Chce zabít jednoho člena své rodiny a získat jeho asterodní tělo, protože v nesmrtelném těle Perry Rhodana nemůže natrvalo zůstat. Když se zabývá Rhodanovou Propustkou, je náhle konfrontována s nebezpečným cizím duchem. Jeho pokus, odložit Propustku, ztroskotá. Na SOL, do kterého se mezitím dostal také posel ID Lotho Keraete, pochopí, že Shabazza přežil a převzal Perry Rhodana. Protože TreF zveřejnil své setkání se Šestým poslem Thoregonu, odletí Blo Rakane, Bré Tsinga, Lotho Keraete a dvace dřívějších SPL agentů se ZHAURITTER nejdříve na Fuhrihar a odtamtud následují JANETE k systému Tappel. Na Starguhru sice s podporou filmového producenta Samira Haifa poznají, že Rhodan/Shabazza získal masku, nemohou ale zamezit tomu, že Tvůrce planetu opustí na dopravní lodi WAVESHAPE. Když WAVESHAPE svůj let dva světelné roky od systému Tappel přeruší, aby přemístila slavnou herečku Fancy transmiterem na soukromou jachty jiné Trivideové star, zabije Shabazza Fancy stejně jako Bannik Ayrecliffam, velitele, a použije sám transmiter. Posádka ZHAURITTERU už jen vidí, jak WAVESHAPE exploduje při výbuchu Shabazzou zmanipulovaného pohonu.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál