Perry Rhodan 1978 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1978
Název:Bitva o Poutníka
(Schlacht um Wanderer)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:20.7.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

19. února 1291 NGL zpozoruje SOL1), který se už čtyři týdny MATERII pomocí útočných manévrů pokouší odradit od útoků na Poutníka, jak se šiškovitá kosmická loď, která se s Lotho Keraetem na palubě v nulovém čase přemístila z DaGlauše k Dengejaa Uveso, ponoří za horizont událostí.

Pomocí skenu zjistí, Blo Rakane, že energetický potenciál z MATERIE uloupeného transdimenzionálního stavového konvertoru2) je tak silný, že ho technické prostředky Pozemšťanů nemůže napájet. Tautmo Aagenfelt musí tedy upustit od svého plánu, kontejner otevřít pomocí mikrodezintegrátoru. Na palubě SOL jsou opět pozorováni Lamuuni-ptáci Shabazzy3), které Torr Samaho zřejmě jako špióny vyslal.

21. února se Perry Rhodanovi a Bré Tsinze podaří Shabazzu, dosud zajatého v energetické kledi, přemluvit ke spolupráci, poté, co mu nabídne, že mu osvobodí jeho asteroidní tělo. Po zdánlivé smrti Tvůrce má Torr Samaho vyhodit asteroid přes palubu. Kvůli tomu je druhého dne v Kapli 3B THOREGONU ŠEST zinscenován veřejný proces proti Shabazzovi, jehož předsednictví vede Perry Rhodan a Don Kerk'radian a Bré Tsinga jsou žalobce a obhájkyně. Po krátkém přelíčení se z 200 náhodně zvolených členů posádky vysloví pro Shabazzovu vinu 170. Naoko je Tvůrce v těle Direktora Deset bezprostředně po přelíčení komandem zničen.

Zatím je Lotho Keraete z šišky přeložen na povrch Poutníka, do prérie u Little Big Horn River a narazí tam na Dana Vogelberga, šípem zraněného zvěda sedmé kavalérie generála Custera. Keraete varuje Custera před budoucím útokem Siuxů, Čejenů a dalších indiánů, nemůže ale zamezit, aby mezi kavalérií a indiány došlo k bitvě. Během bitvy se objeví silueta MATERIE nad Poutníkem, a Keraete vycítí, jak ID mentálnímu tlaku Torr Samaha jen s námahou čelí. Kromě toho pocítí, že kosmická továrna zbuduje stázové pole kolem Putníka. Když MATERIA pošle na umělý svět bezpočet bojových robotů, propustí ID sto tisíc terranských vojáků, které přijala do svého podvědomí superinteligence, když padli při tažení do Andromedy v roce 24054). Uprostřed boje prorazí Keraete s těžce zraněným Vogelbergem k městu strojů.

Nakonec se může Poutník zbavit útoku MATERIE. Roboti továrny kosmokratů se rozpadnou na prach a bojovníci ID se rozpustí. Jen mrtví zůstanou. Umřeli definitivně, protože superinteligence jejich vědomí při boji s Torr Samahem nemohla zachytit.

Ernst Ellert5) vede Lotho Keraete do centrální kopule města strojů, kde se ID zjeví ve formě pomalu rotujícího, dovnitř tekoucího míče.Superinteligence oznámí Pozemšťanovi, že má vystřídat Ellerta v roli jejího velvyslance, protože potřebuje posla, který má tělo a je zároveň nesmrtelný. Thoregon stojí před svým vznikem, a v přístích staletích by ho možná mohl potřebovat. Na druhé straně nemůže ale být pořád osobně přítomná a v dosahu Lidstva. Vztah mezi ní a lidstvem dostal nový základ.

Na Keraetovu prosbu mu ID nejdříve ukáže, co by se stalo, kdyby se EX-1298 nezamotal do boje s Bluesany:

26. ledna 2512 letí HUMBOLDT do systému nově objeveného žlutého slunce, které dostalo jméno Negra. Aniž by to poznali, infikují se členové posádky na čtvrté planetě výtrusy zeleného mechu, se kterým domorodci, humanoidní Queosové, žijí v symbióze. Pozemšťany napadne zelená plíseň a zemřou do méně než hodiny.

Lotho Keraete přijme svou novou roli Posla ID a dostane hned první úkol, který ho má přivést k Perry Rhodanovi. Ten se má postarat o to, aby se MATERIA 28. března 1291 NGL zdržovala na určitém místě horizontu událostí Dengejaa Uveso.

Přes Lamuuni-ptáky, které hned nato zabije, se Torr Samaho dozví 25. února, že Shabazza spolupracuje s Perry Rhodanem, a rozkáže Cairolovi druhému, aby asteroidní tělo Tvůrce zničil. Naplněn uspokojením dá Cairol tělo Shabazzy, které hodnotí jako bezvýznamné, zničit bojovými roboty.

Na palubě SOL pocítí Shabazza zničení svého originálního těla a sdělí Perry Rhodanovi, že mu zbývají už jen tři až čtyři dny života.

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál