Perry Rhodan 1970 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1970
Název:Jobova zvěst
(Hiobsbotschaft)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:25.5.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877

17. září 1290 NGL se vrací Tess Qumusha a Benjameen z Jacinty ze Zophengornu zpět na Alašan1). Jejich varování před blížícím se superchvěním2) rozdmýchají hlubokou rozmíšku mezi Stendal Navajo a Giou de Moleonovou. Zatímco starosta chce ihned informovat lidi, rozhodne se bývalá šéfka SPL výbušnou novinu prozatím utajit. Oba mladí mutanti se rozhodnou sami, když pustí trivideový proslov Navaja. Obávaná panika se nedostaví. Stendal Navajem a Jedder Colushanem jsou také informováni Thorrimané. V následujících dnech se zoufale hledají možnosti na záchranu. Navajo navrhuje, aby GOOD HOPE III byla dodatečnými přístavbami zvětšena, aby se všichni Alašani mohli přesunout do 1,4 miliónu světelných let vzdálené galaxie Rokantara, kam se kdysi také přesunuli Bandareni3). Výpočty ale předpovídají se sedmdesáti procentní pravděpodobností, že Grigoroffova vrstva tak přestavěné lodi by byla propustná. Tím by mohli kosmounauti zahynout nebo se objevit v cizím vesmíru. Tess Qumisha navrhuje, aby GOOD HOPE III mezi DaGlaušem a Rokantarou pendlovala, ale metagrav lodi by takovou zátěž nesnesl. SPL-agent Gérard Davis navrhuje nechat GOOD HOPE III odletět do Rkantary, aby tam výměnou za terranskou high-techniku vyměnila dálkovou loď. Gia de Moleonová doufá, že Thorrtimer nebude přímo ohniskem, a přimlouvá se k tomu, aby se Thorrim zahalil planetu obepínajícím paratronovým štítem, který by je chránil před zářením a dal jim více času na pátrání po možnostech záchrany.

ALVAREZ, který má zjistit, jestli se v DaGlauši roztroušení Korragové zničením Century4) obdržely termínovaný příkaz, dosahuje mezitím 17. září neobydleného systému Kurryan, který je jen dvanáct světelných let od centrálního systému Hamaradenské říše, mezi Thorrimem a Hamaradem. Teprve, když se Hamaradské jednotky, které tam provádějí manévvry, stáhnou ze systému, nasadí velitel Jacho Hornung 21. září komando složené z osmi Pozemšťanů, jedné Ertrusanky a jednoho Epsalana pod velením šéf-vědce Jon-Pedro Kreiloze, na desátou Kurryanskou planetu. Zatímco Kreiloz a jeho průvodci v pronikají do podzemí Korragské základny a zjistí, že černí roboti, které Hamarad objevil, jsou všichni inaktivováni, spustí ALVAREZ svůj hypertrop, aby doplnili gravitrafové zásobníky.Tím na sebe přitáhnou pozornost Hamaradského křižníku TERXEX, pod velením Lugrea, který je vybaven jedním ZZ-895). ALVAREZ přistane, aby nalodila Kreilozův oddíl, na zemi je ale přepadená deseti Hamaradskými válečnými loďmi a vysílá volání o pomoc.

Když zkomolené volání dosáhne Alašanu, nasadí Gia de Moleonová okamžitě GOOD HOPE III. Paratron ALVAREZU vydrží právě tak dlouho, než druhá Alašanská loď dorazí do systému Kurryan a svými transformačními děly zničí šest hamaradských křižníků. Další dva uniknou. ALVAREZ vysazuje Kreiloze a jeho devět průvodců na druhém měsící čtvrté planety, kde rovněž existuje základna Korragů, a začíná znovu s nabíjením gravitrafových zásobníků. Kreilozovo komando objeví, že v základně jsou dvě devět set padesát metrů vysoké hruškovité lodě Korragů, dost velké, aby vzali na palubu všechny obyvatele Alašanu.

Když 22. září zaútočí na systém Kurryan šest set jednotek Hamaradů, nasazuje Jon Cavalieri, velitel GOOD HOPE III, IV-torpéda. Virtuály popletou Hamaradeny tak, že šest Robinson-plošin6), které GOOD HOPE III přivezla s sebou, sestřelí osmdesát útočníků, mezi nimi také TERXESe. Ostatní Hamaradeni prchnou.

Zatímco GOOD HOPE III zůstává v systému Kurryan, letí ALVAREZ zpět do Alašanu. Tam je brzy ráno 24. září zahájeno hlasování o čtyřech plánech na záchranu. Když tisíc pět set agentů SPL vstoupí na loď, odstartuje kulovitý křižník opět, aby společně s GOOD HOPE III obě Korragské lodi zachránil.

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!