Noquaa-Kansahariyya

z Databáze Multiversa

Noquaa-Kansahariyya (Nová Kansahariyya), nazývaná krátce NK, je organizace národů galaxie Hangay. Zdědila sice název po Kansahariyye, má ale jinou organizační strukturu a cíle.

Obecně

Původní společenství mělo 22 členských národů, NK však sdružuje všechny galaktické národy, má tedy mnohem více členů. Ke společenství patří i Hauriové. NK vyplnila mocenské vakuum, které vzniklo následkem rozbití dosavadních hvězdných říší Hangaye TRAITOREM, jejím prvním cílem je odpor proti Terminační koloně.

NK je rozděleno do regionálních buněk, kterým se říká segmenty. 14 segmentových planet představuje hlavní základny NK. Organizaci vede Vládnoucí hvězdná rada. Každý členský národ má v grémiu jednoho radního.

Známé segmentové planety

Dějiny

Při atentátu Mikrobestií na velké mírové konferenci, konané na Narně dne 6. dubna 1329 NGL, bylo zmasakrováno 311 delegací vesmírem cestujících národů Hangaye. V roce 1332 NGL pak v galaxii oficiálně převzala noc Terminační kolona TRAITOR. Jako reakce se utvořila NK. Vznikla z iniciativy Dao-Lin-H'ay, která počátkem roku 1344 NGL opustila SOL, aby zorganizovala odpor proti TRAITORU. Nesmrtelná Kartaninka je hybnou silou v pozadí NK.

Noquaa-Kansahariyya nejprve nemohla dosáhnout své vysoko stanovené cíle, což v neposlední řadě souviselo s tím, že kosmické lety v Hangayi byly dalekosáhle ochromeny následkem zvýšení hyperimpedance a potlačeny TRAITOREM. Protože nebylo možné přímo zasáhnout proti mocné Terminační koloně, NK se musela spokojit se shromažďováním informací o protivníkovi a vznikající negasféře.

V počátcích bylo mnoho regionálních shromáždění Vládnoucí hvězdné rady přepadeno a zničeno TRAITOREM. Od té doby jednala NK pod nejpřísnějším utajením.

Začátkem července 1346 NGL navázala eskadra Hangay kontakt s NK. Atlan zajistil Vládnoucí hvězdné radě podporu Galaktiků a přenechal NK všechny informace, které měli Galaktici k dispozici o TRAITORU a negasféře.

Solánci – resp. komando ze SOL složené z Mom'Serimů – koncem září 1346 NGL během závodů v soustavě Cricker krátkodobě spolupracovali s bojovníky NK. Mom'Serimové nahráli do kolonokomu podvrženou zprávu, zatímco se lidé z NK postarali o to, že všechna vysílaná jména účastníků závodů měla přesně 22 písmen.

V neznámé době byli Kartaniňané, kteří si pod vlivem vibrapsí vyvinuli silné paraschopnosti, vycvičeni NK k boji proti negasféře. Tento Oddíl vibra byl loajální vůči NK a umožnil vybudování několika základen podél centrální zóny Hangaye, protože se jeho příslušníci dokázali orientovat v chaotických podmínkách negasféry. Galaktici se dne 20. října 1347 NGL dozvěděli na Vatucymu o existenci oddílu vibra. NK už dříve sestavila takzvané loďstvo Ultima. 16 000 lodí různých národů, částečně vybavených nově vyvinutými děly NKH a pilotovaných členy oddílu vibra, se připravovalo na zoufalou poslední bitvu proti Chaosu.

Když začal koncem října oscilovat centrální val Hangaye, loďstvo Ultima proniklo pod velením Log-Aer-M'ina do jádra galaxie. Flotila byla během průniku napadena svazy Terminační kolony a utrpěla těžké ztráty. Při útěku se pak musela rozdělit na několik menších svazů. Jedné ze skupin přispěchala na pomoc Dao-Lin-H'ay se SZ-1. Přemluvila Log-Aer-M'ina, aby se podřídil vrchnímu vedení Perryho Rhodana. Zbývajících 10 800 jednotek loďstva Ultima se dne 7. listopadu spojilo s kontingentem Galaktiků.

Zdroje

PR 2410, PR 2441, PR 2484, PR 2489