Epetranův archiv

Epetranův archiv je tajný archiv zřízený Epetranem da Ragnaari na Arkonu I.

Struktura

Epetranův archiv se nachází na muzejním ostrově Omperas v zálivu Khou před jižním pobřežím centrálního kontinentu Laktranor. Všechny oblasti, které jsou přístupny veřejnosti, se nacházejí v zářivě bílém trychtýřovitém paláci vysokém 500 metrů a s průměrem kalichu 900 metrů. Stavba je obklopena rozlehlými parky. Uvnitř mnoha teras se nacházejí prostory využité jako muzea a galerie. Kromě toho zde existuje také jeden muzejní trakt, který byl založen samotným Epetranem a platí za centrum tohoto zařízení.

Vlastní, neveřejný Epetranův archiv leží v podzemních chodbách a halách, jež tvoří rozsáhlý labyrint, který je stejně tak velký, jako nadpozemská oblast. Tento archiv je zajištěn různými pastmi. Další subplanetární archivy jsou roztroušeny po celém Arkonu I a dá se do nich dostat jen transmiterem z Epetranova archivu. Subplanetární zařízení jsou dostupná osmi antigravitčními šachtami.

Obsah

Ve veřejných výstavních sálech jsou vystavena nejrůznější umělecká díla všech oborů, žánrů a epoch. Nacházejí se zde jak jednoduché malby a plastiky, tak i fiktivní umělecká díla a podobně. Venku jsou pak vystaveny busty umělců. V Epetranově oddělení jsou zakonzervovány technické artefakty z Epetranovy doby.

Subplanetární archivy obsahují sbírky vědomostí Arkonidanů, představují takřka náhradní kopii všech arkonidských databank a vědomostí. Většina místností poskytuje přístřeší velkokapacitním databankám s vědomostmi robota Regenta. K uloženým informacím patří ale i historická data, mimo jiné i o Lemurech, Lemursko-halutské válce a o Světě věčného života, jakož i další cennosti v podobě knih, osobních Epetranových předmětů a ostatních artefaktů. Mimo jiné jsou ve vitrínách předměty z lemurských dob, které Epetran sesbíral.

Historie

Roku 3917 před Kristem se setkal s terranskou expedicí, která v rámci Operace zoufalství cestovala do minulosti s pomocí ukradeného akonského časoměniče, aby roku 2106 vyřadila za pomoci časované bomby Regenta.

Epetran bombu sice odstraní, nainstaluje však zmatenostní zapojení, které by vyvolalo samozničení Regenta, pokud by ohrožoval Velké impérium a Atlana da Gonozal. Epetran byl také názoru, že zničení robota Regenta by vedlo ke ztrátě neocenitelného množství důležitých dat. Následky pro arkonidskou říši by byly nedozírné. Aby tato data zajistil, vybudoval Epetranův archiv. Sám používal subplanetární zařízení až do své smrti pro výzkumné účely.

V následujících letech byly části Epetranova archivu využívány vybranými osobami. Jen Arkonidan s inteligencí alespoň 45 Lerc obdržel povolení k přístupu. Pro případ, že by se chtěl do archivu dostat někdo neoprávněný, byl zde instalován rafinovaný systém smrtelných pastí. Oprávnění k přístupu náleželo také Crestovi da Zoltral, který v archivu našel poukazy na Svět věčného života a sám založil Crestovu databázi.

Subplanetární archiv byl znovu objeven a prozkoumán až v roce 1172 NGL. Zabezpečovací zařízení uzná Atlana jako zplnomocněnou osobu a poskytne mu přístup do celého zařízení. Atlan otevře archiv pro veřejnost, takže může být prozkoumán historiky.

11. února 1225 NGL byl archiv za přítomnosti Atlana a Li da Zoltral napaden atentátníky, kteří odtud ukradli z pověření Crest-Tharo da Zoltral zde uskladněného Krish'una Nevuse Mercova-Bana. Crest-Tharo potřeboval Krish'una, aby získal přístup k zařízení pro transfer vědomí na ocelovém světě Kharag. Atentátem byly způsobeny velké škody. Kromě toho byla vymazána veškerá data, která se týkala Krish'una.

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!