Atlan 56 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 56
Název:Černý asteroid
(Der schwarze Asteroid)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Vymazávač života
« AT 55 • chronologicky • AT 57 »
Vydáno poprvé:29. května 1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: počátek března 2841
Zabitý se probudí k životu - a vyvolá psionickou bouři
Hlavní postavy románu:

Atlan - Lordadmirál učiní zvláštní objev

Sinclair Marout Kennon - specialista USO ztratí svou kůži

Ronald Tekener - specialista USO přestává být potřeba

Durbin Hoykalare - šéf projektu Vymazávač života

Gracia Monet - kráska ze Sigy

Karghan-Am-Tarmäus - mrtvý se probudí k novému životu

Na Gorbishi se Aarlon DeVanten alias Ronald Tekener a Noc Tentro dostávají pod stále větší tlak. Vědci Durbina Hoykalareho pochybují stále více o jejich kvalifikaci. Také účinek na lodi HYDRA vyzkoušeného vymazávače života nebyl fenomenální tak, jak se předpokládalo. DeVanten a Tetro skončí ve vězení.

Sinclair Marout Kennon, který se zbavil masky Fodora Tarinowa, dokázal přistát bez újmy na planetě Inkpot. Objeví tam pozůstatky dávno zaniklé civilizace. Narazí na Honk Y'Tonka. Při průzkumu napůl rozpadlého obrovského výškového domu objeví zpívající netopýři, kteří šíří krásnou píseň.

Lordadmirál Atlan dorazí s flotilou na hranice systému Durbin. Lodě USO zaměří asteroid z černého diamantu, ze kterého vychází slabé parapsychické emise, který je nazván Černý kámen. Na průzkum je vyslán space-jet. Při přiblížení k asteroidu je zaměřena dříve zřejmě neexistující dutina s průměrem 9.99 metru. Krátce před tím slabé psionické záření skokem stouplo. Atlan a admirál Ugdo Yohimba vytvoří domněnku, že se obyvatelé z asteroidu vzdálili pomocí teleportace.

Při svých toulkách po ruinách města naváže Kennon kontakt s Lotusem a Daarewem, který se na Inkpot dostal kvůli chybně naprogramovanému transmiteru. Oba muži se dostanou na střechu Černého mauzolea. Dříve než se dotknou povrchu, jsou přemístěni na jiné místo, pravděpodobně na jinou planetu, na které se nachází inteligentní humanoidi. Kennon se domnívá, že se sem dostali přes hyperenergetickou trasu. Na tomto světě ale není žádné Černé mauzoleum. Oba muži se objeví v černočerné stavbě, která se vzpíná na 600 metrů vysoké skalnaté planině. Stavba je vysoká 4700 metrů a místo střechy má kvadratické ústí jámy. Stavbu domorodci označují jako Černého boha, ze kterého někdy vychází Mulungi, aby s nimi uzavřeli obchody.

Kennonovi se podaří otevřít asi 20 metrů vysokou přepážku. Specialista USO a Daarew jsou energetickým sáním vtaženi dovnitř do nitra Černého boha a transportování zpět do Černého mauzolea.

Kennon a Daarew proniknou až ke dnu mauzolea, kde objeví obrovskou komoru, ze které přicházejí psionické impulzy. Pod komorou objeví Kennon hrobku, ve které se nachází mrtvola Karghan-AmTarmäuse. Strážce dědictví Loovontrellů se probudí. Proces probouzení ale požaduje život Lotuse a Daarewa, který se pronikavě rozzáří a potom zmizí bezestopy.

Poté co se Karghan-Am-Tarmäus psionickou cestou dozví o čistotě Kennonových úmyslů, vypráví specialistovi USO dějiny svého národa.

Když Kennon zaměří přílet kluzáku s vědci z týmu Durbina Hoykalareho, rozhodne se strážce na příchozí zaútočit. Vědci se ale připravili a vybavili se speciálními bojovými obleky, které mohou odrážet psionickou energii. Kennon podpoří Karghan-Am-Tarmäuse pomocí konvenčních zbraní. Tímto odchýlením se Tarmäusovi podaří vědce vyřadit a většinu z nich strčit do časového labyrintu, ze kterého není úniku. Vězni zas a znovu opakují svůj život až do nekonečna. Po Kennonově intervenci, který s tímto nelidským trestem nesouhlasí a prohlásí, že se strážci postaví, pokud nezmírní trest, je Karghan-Am-Tarmäus připraven projevit milost. Slibuje, že vědci budou muset časový interval proběhnout jen jednou a potom budou osvobozeni.

Brzy poté začne strážce atmosféru Ol-Sibreg-Silteru nabíjet parapsychickou energií. Vypukne obrovský psionický orkán.

Na Gorbishi hrozí Aarlonu DeVantovi výslech pomocí přístroje vymazávajího paměť. Durbin Hoykalare si to ještě jednou promyslí a nechá DeVanteho odvést do pancéřované komory, kde má být definitivně zabit odpálením opravdového přátelství. U DeVanteho ale opravdové přátelství selže, protože z něj siganský tým Altose Ewigka odmontoval roznětku. Rozhněvaný Hoykalare pošle DeVanteho zpět k paměť vymazávajícímu přístroji.

Na Inkpotu se začíná situace přiostřovat. Kennon přemístí Karghan-Am-Tarmäuse zpět do sargofágu, aby ho chránil před psionickou silou. Specialista USO je zařízením Loovontrellů, které se podobá fiktivnímu transmiteru, přenesen na Gorbish, aby pomohl Aarlonu DeVantovi, který je v nejvyšším nebezpečí. Kennon se rematerializuje přímo ve výslechové místnosti na Gorbishi. Tam je Hoykalare značně podrážděn nefunkčností paměť vymazávajícího přístroje, za což může Gracia Monet.

Kennonova příchodu si zpočátku nikdo nevšimne. Když se ukáže, vybuduje se kolem Durbina Hoykalareho individuální ochranný štít, který ho ochrání před Kennonovými paralyzačními paprsky. Když chce přejít do útoku s pomocí smrtících energetických zbraní, nezbude Kennonovi nic jiného, než pomocí svazků vysokoenergetických paprsků, které ochranný štít bez potíží prorazí, zločinného vědce zabít. Zbytek vědců ve výslechové místnosti je vyřazen paralyzátory. DeVanten je osvobozen. Gracia Monet se opět ukryje do dutiny uvnitř celkové protézy.

Noc Tetro je na cestě do výslechové mísnosti v doprovodu dvou bojových robotů. Když se před ním objeví Kennon, vidí Ertrusan příjít šanci a vyřadí jednoho z robotů ohromným úderem. Druhý robot reaguje bleskurychle a vypálí na Tetra z impulzního paprskometu. Kennon je ale ještě rychlejší a zahalí Ertrusana do vlastního ochranného štítu. Kennon potom vyřadí bojového robota ranou do hlavy, která obsahuje řídící pozitroniku.

Flotila USO dorazí ke Gorbishi a vysadí pozemní komando, které zatkne Hoykalareovi vědce. Karghan-Am-Tarmäus zničí na Inkpotu Černé mauzoleum. Po jeho zničení zmizí na Gorbishi a Inkpotu všechny po Loovontrellech pozůstalé přístroje.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A56« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!