2070 - 2079

2070

na Krétě jsou vykopány další pozůstatky pozitronických stavebních elementů (AHC 2)

18. května

EX-27 (prototyp, Sheldon) startuje z Terry (T 323)

17. června

EX-27 dosahuje do kapesní dimenze s Terra II (T 323)

kolem roku 2070

pravděpodobné datum založení Oddělení III Solární obrany (pro zktrátu tajných dokumentů nebůže být přesná doba založení zjištěna) (T 262)

2071

John Pendrake, Gerad Berger, Annicque Bonnet, Citta Oyster, Ču Peng a Hank Finley jdou k závěrečným zkouškám na palubě CHEYENNE (Luck Roger). CHEYENNE havaruje na Epsilon Virginis II (T 153)

Gucky a John Marshall přistávají s EX-55 na Virginis II a opravují stroje CHEYENNE (T 153)

na Size narozen Owen DeSoto (PR 149)

2072

narozen Geo Arendt (PR 142)

narozen Ron Landry (PR 102)

narozen Everett Peterson (PR 131)

2073

narozen Joe Luklein (PR 123)

na Zemi narozen Frank Satttros (T 412)

2074

narozen Čik Gallik (PR 128)

narozena Kelliko Storn (T 21)

2075

narozen Walt Ballin (PR 103)

narozena Jana Jankuhr (T 237)

2076

narozen Petr Holderlien (telepat, psionický cítič) v Selene na Luně (H)

2077

umírá Jost Kulman (L 3)

2078

Frank Sattors se při pozorování hvězdné oblohy nad Zemí rozhoduje stát se kosmonoutem; nejdříve je ale za nedovolený výlet uvězněn (T 412)

narozen Allister Baine (T 237)

2079

narozen Brazo Alkher (PR 100)

narozena Aina Karpeen (T 6)

2. března

Solární impérium zřizuje stálé zastupitelství na Veevee (Veendjar IV) (T 179)

Aktuální data:
25.6.2021
1566 před NGL
4. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459390.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!