Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Toser-Ban
hledat
Informace o postavě:
Místo narození:Lemuria ?
Úmrtí:49 488 před Kristem (2404 realtivního času)
Národ:Lemurové
Popis:svalnatý, urostlý
Tituly:Faktor VI

Toser-Ban byl Faktorem VI v organizaci Mistrů ostrovů.

Vzhled

Lemur byl svalnatý, urostlý. Jeho pokročilé stáří naznačovaly pouze stříbrné prameny, kterými prokvetly jeho černé vlasy. Zajímavý muž, kterému by slušel diplomatický oblek.

Charakter

Byl si zcela vědom své nesmírné moci, kterou byl připraven hájit s potřebnou brutalitou. Své pomocníky, jako časového agenta Rovzu, přitom považoval za pouhé nástroje.

Dějiny

Po zničení Rady šesti a tedy smrti šesti spiklenců proti Jedničce a zdánlivé smrti Aset-Radola jako bývalého Faktoru VI postoupil Toser-Ban ze své dosavadní pozice na místo Šestky. V roce 49 488 před Kristem hodlal Toser-Ban využít skupinu kolem Dona Redhorse, která se z časového transmiteru na Pigellu dostala na Lemur, aby zničil CREST III. Při této akci Toser-Ban zcela chladně zakalkuloval i možnost své vlastní smrti.

Citát:[...]Pokud přitom naleznu smrt, nebude to znamenat žádnou katastrofu.[…]

Toser-Ban se vydával za Lemura Batona a umožnil majorovi zavolat vlajkovou loď Solární flotily. Po příletu plavidla do Sluneční soustavy měl být CREST III sestřelen dalekonosnými děly, umístěnými na Měsíci. Velitelem měsíční pevnosti byl pomocník Mistrů a časový agent Rovza. Toser-Ban se posléze na Lemuru setkal s Atlanem, který vedl záchranou skupinu, a odhalil se mu jako jeden z Mistrů ostrovů. Pokusil se Arkonidana přemluvit, aby přeběhl na jeho stranu. Když Atlan odmítl, Toser-Ban se ho pokusil zastřelit.

Citát:[…]„Považujte svou smrt za součást ceremonie, příteli,“ řekl. „Zatímco vás zastřelím, oslabím vaši organizaci svobody.“[…]

Gucky za pomoci telekineze vynesl Atlana z dráhy výstřelu a impulzní dělo korvety zničilo Mistrův výkonný energetický štít. Toser-Ban dalším výstřelem Atlana opět minul a zatímco byl sám zasažen Arkonidanovým dezintegrátorem. V původním vydání nebylo vidět Toser-Banův buněčný aktivátor. Tělo mrtvého také nepadlo za oběť explozivnímu dělení buněk. V Silberbandu 26 jsou nicméně události doplněny delším popisem.

Citát:[…]Buněčný aktivátor! blesklo Atlanovi hlavou. Natáhl ruku, aby vzal cenný přístroj k sobě – a vzápětí ji prudce stáhl zpět. Aktivátor začal žhnout, a o zlomek sekundy zanikl v chladnoucí kouli pronikavého světla.[…]

Toser-Banův plán na zničení CRESTU III nakonec selhal, protože Rovza v časové stanici vyčkával, až se korveta s Atlanem vrátí na mateřskou loď a teprve potom hodlal nasadit děla pevnosti, aby pomstil smrt Toser-Bana. Jenom díky rychlému vybudování HD štítu a okolnosti, že CREST III po nalodění korvety zrychlil s maximální možnou hodnotou, unikla pozemská loď zničení a vklouzla do lineárního prostoru. Není známo, co se stalo s mrtvým tělem Toser-Bana.

Zdroj

PR 274

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Toser-Ban« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)