Menu

Maršál

(přesměrováno z: Státní maršál)

Titul prostého maršála se používal zřídka, ale jako hodnost se toto postavení nacházelo pravděpodobně přímo pod solárním maršálem. Titul maršál se používal také v terranském 20. století například ve Východním bloku a asijské federaci.

Solární maršál

Titul Solární maršál byl hodností Solárního impéria a byl vyhrazen jen vybranému okruhu osob.

Tyto osoby dostaly vynikající kompetence ve speciálním okruhu úkolů a mohli tak obcházet běžné služební cesty a rychleji rozhodovat. Hodnost Solárního maršála proto byla velice zodpovědnou pozicí.

U hodnosti solárního maršála se jedná primárně o vojenskou pozici. Solární maršál byl po admirálovi a maršálovi nejvyšší hodností v Solární flotile. Odpovídal přibližně asi pěti hvězdičkovému admirálovi ve 20. století.

Funkce

Vrchní velitel Solární flotily byl často také Solárním maršálem. Známými byli Michael Freyt a jeho nástupce Julian Tifflor, oba v hodnosti solárního maršála.

Také šéf Solární kontrarozvědky měl většinou hodnost Solárního maršála. Tento titul nosili oba známí šéfové SolAbu Allan D. Mercant a jeho nástupce Galbraith Deighton.

Přesto Solární maršál nemusel nutně sloužit přímo v Solární flotile:

Státní maršál

Titul Solární maršál byl kromě toho rovnocenný s titulem státní maršál (poznámka: tento titul se často zaměňoval, viz PRKC 1)

Reginald Bull, jediný známý nositel titulu státní maršál, byl jako zástupce Perryho Rhodana vždy číslo dvě v hierarchii Solárního impéria. Přitom není jasné, zda se jednalo přímo o vojenskou hodnost. Míšení vojenské hierarchie a civilních administrativních postavení je totiž přímo proti myšlence, že armáda musí být podřízena demokraticky zvoleným odpovědným jedincům. Odklon od této myšlenky se tedy jeví jako nekonsekventní.