Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 472
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 472
Název:Fialový oheň
(Das violette Feuer)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:2016, přeloženo (GPS)
Čas děje: 3438
Jsou v moci nepřítele – přesto nejsou bezbranní
Hlavní postavy románu:

Taškar – Pán Gruelfinu.

Perry Rhodan – Prominentní zajatec.

Atlan – Rhodanův spoluzajatec.

Ovaron – Rhodanův spoluzajatec.

Roi Danton – Rhodanův syn převezme otcovy povinnosti.

Gucky – Myšob hrají roli psíka.

Ginkoraš – Šéf Taškarovy tajné policie.

Zatímco převáží Taškar své vězně na Takeru, jedenáctou planetu tmavočerveného obřího slunce Deep Purple, skryje Roi Danton MARCA POLA dne 5. března 3438 na Čekonovu radu u malého rudého slunce Point Davis, ležícího šedesát dva světelných let od padesáti tisíci robotnickými stanicemi a nespočetnými strážními křižníky zajištěného centrálního systému Takerů. Čekonu vyrazí s podplukovníkem Menešem Kuruzinem na palubě lodi CMP – 1, aby obstaral moritatský koráb, na němž by mohlo na Takeru proniknout pozemské komando.

Jakmile Taškarova loď přistane na kosmodromu hlavního města Taškanoru, jsou Perry Rhodan, Ovaron, Atlan, Ras Čubaj, Merkoš, Takvorian, Paladin a Gucky, který hraje roli domácího zvířete, dopraveni na VALAROS. Nad transportem bdí Ginkoraš, šéf Maršavu, takerské tajné služby. Centrum osm set čtverečných kilometrů rozlehlého ostrova tvoří energetickým štítem obklopená hora Motah, vyhaslý vulkán z černého čediče, labyrint chodeb a hal, který už od pradávna představuje svatyni všech Takerů. U okraje třináctikilometrového, pět set metrů hlubokého kráteru leží Taškarův palác. Mutantům se podaří zatajit své paraschopnosti. Také tým Thunderbolt uvnitř Paladina zůstane neobjeven. Gucky a Čubaj tajně prozkoumávají vnitřek hory Motah a objeví tunel, které spojuje jezero v kráteru s otevřeným mořem.

Protože Taškar projeví během výslechu zvláštní zájem o buněčné aktivátory zajatců, tvrdí Rhodan, že se jedná o speciální přístroje, které brání před převzetím pedotransferem a jsou schopny usmrtit neoprávněného nositele. Když se Taškar pokouší pedotransferovat do Atlana, zabrání úspěšnému přenosu Takvorian pomocí manipulace s časem. Polointeligentní Rukal, jemuž Taškar zavěsil Atlanův buněčný aktivátor, je zabit, což potvrzuje informace zajatců ohledně těchto podivuhodných přístrojů. Každý je zjevně nastaven na individuální mozkové frekvence svého nositele. Taškar chce na výslech použít zařízení Varšavu a vězni se rozhodnout uprchnout za pomoci teleportace. Náhle jsou však zahaleni do fialového záření pětidimenzionální povahy, odhmotněni a transmitováni na neznámé místo.

Dne 7. března přistanou poručík Sylvio Maron a pilot Rain Corner s vesmírnou stíhačkou MARCA POLA na třicáté třetí a poslední planetě soustavy Deep Purple. Tam potkají důstojníka Maršavu Calimaše, který ví o návratu Ganja a přátelsky přivítá oba Pozemšťany. Calimaš váhavě potvrdí, že zajatci jsou uvězněni na Takeře. Maron a Corner se následně vrací k Point Davis.