Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1784
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1784
Název:Ústup nebo smrt
(Rückzug oder Tod)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se s fázovými skokany pokouší udržet stanici NETWORK

Walter Sievens - Pozemšťan v moci hrozivého pracovního šílenství

Tréogen - hrůzná bytost ztěžuje život Galaktikům

Icho Tolot - Haluťan ve smrtícím boji

Joacquim Mandelliano - fanatický workoholic

V malých skupinkách zkoumají fázoví skokani kolem Atlana a Androgynní roboti1) matoucí vnitřek NETWORKU. Ronald Tekener narazí 19. listopadu 1220 NGL na Tréogena2) a zmizí při pokusu před nestvůrou utéct v temném výklenku řídící stanice. Když se Dao-Lin-H'ay vydá svého přítele hledat, dostane se rovněž do temné zóny a má tam pocit, že jí kdosi mentálně manipuluje. Androgynni mezitím zjistí, že roboti NETWORKU podobně jako Operátoři dodržují speciální robotské zákony. Ty zní:

  1. matrice nesmějí být nikdy poškozeny
  2. stanice musí být zachována, protože bez stanice nelze kontrolovat sesíťování
  3. proti Tréogenu se musí bojovat

Androgyní robot A-6-200, který se třemi druhy sleduje energetický proud, zachytí volání o pomoc Dao-Lin-H'ay a je bezprostředně poté přiměn neznámým útočníkem, aby vnitřně vyhořel. Zatímco kombizářičem způsobí energetickou nerovnováhu, může se Kartaniňanka současně osvobodit ze svého zvláštního vězení. V okolí NETWORKu se mezitím shromažduje stále víc Opera-robotů. Další skupina Androgynů je zničena a Ertrusan Lorn Tabbar a Arkonidan Calnai padnou za oběť Tréogenovi. 20. listopadu, 24 hodin po svém zmizení, se objeví Tekener, pro kterého mezitím uběhly jen 4 minuty. Tolot vidí ve všech těchto událostech němou výzvu Tréogena galaktikům, aby NETWORK vyklidili a tak se vzdali centrálního kontrolního bodu sítě Endreddeho okrsku. Když je vedle dalších Androgynů zabita také Ora Nakall, postaví se Tolot 21. listopadu Tréogenovi v boji. Když žádný z obou soupeřů nemá navrch a boj poškodí jeden z dvanácti náprstkovitých agregátů NETWORKu, Tréogen zmizí. Tolot pochopí, že Tréogen skupinky fázových skokanů nijak cíleně nevyhledává, na druhou stranu ale také nechce ohrozit NETWORK. V dřívějším útoku hrozivé bytosti vidí Haluťan původ třetího zákona tyčových robotů.

Mezitím jsou bývalí závisláci na Imprintu, kteří se pod vedením workoholika Joacquima Mandelliano snaží splnit permanentní rozkaz k opravám pomocí obnovy u Behenheimu zřícené továrny3), přinuceni Opera-roboty k ústupu.

Když se dvacet tisíc operátorů, kteří se mezitím shromáždili u NETWORKu, dá do pohybu a jsou zničeni další Androgyní roboti, nechá Atlan a Tolot řídící stanici přes minikarusel vyklidit. Poté co se poslední Androgyn materializuje ve zničené továrně na kostky, exploduje její minikarusel. Tolot a Atlan se vrátí na Level 12 Mollen, zatímco ostatní fázoví skokani přes dálkový karusel Fly-Away přejdou na Zonder-Myry. Nad Mollenem se 20‘000 Opera-robotů, kteří střílí ze všech zbraní, snaží překonat ochranný štít NETWORKu. Také pokus Atlan a Tolota selže, kteří chtějí rádiově odpálit u antigavitačního systému řídící stanice zanechanou nálož a přimět tak NETWORK k pádu.