Perry Rhodan 1387 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1387
Název:Signál dokončení
(Signale der Vollendung)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Přicházejí k místu radosti - a zažívají kosmické drama
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Terranec vidi signály dokončení

Oogh at Tarkan - starý Kartaniňan má vizi

Gucky - myšob se postaví za kmen obyvatelů stromu

Sidichum - velitel WORLONU

Drilhob - velitel svazu Vennoků

21. prosince 446 NGL, více než dvacet hodin opuštění časoprostorové vrásy, vysvětluje Oogh at Tarkan, jehož život se chýlí ke konci, na základě vize, že se »Mocný« objevil v této oblasti, kterou nyní CIMARRON, SORONG a MAI-KI prolétají na cestě k BÁZI, a že nastává »Čas dokončení«.

Bezprostředně poté narazí tři křižníky na lodní konglomerát WORLON, který tvoří 823 jednotek, se kterým se Benguelové od stejnojmenné planety ve třetí čtvrtce Hangaye pod velením Sidichuma přibližují k planetě Waliki (Místo radosti), aby přivítali »Čas zralosti«. Na jednom kontinentu Waliki žijí zvířecí Benguelové, kteří jsou pod neustálou hrozbou ještěrovitých bytostí z doby kamenné. Galaktikové se dozvědí o hledání Imago a jsou svědky, jak některé z nově příchozích Benguelek po narození dítěte ztratí své Já, které přejde na novorozence. 24. prosince 488 dorazí na Waliki 488 lodí Juatafu. Robotský specialista Benneker Vling má vůči cizím robotům nápadně minimální zájem. Následujícího dne nakonec přiletí 11 Drilhobem vedených Trimaranů Vennoků, které se z pověření Kansahariyya mají v systému Waliki postarat o pořádek. Když vennokské lodě na Waliki přistanou na kontinentu Beta, na kterém se zdržují Benguelové a Juatafu, zažijí Reginald Bull a Gucky jednu z 131‘072 dvojitých sebevražd1) a nakonec pozorují mentální poselství: »Byl to pokus odsouzený ke ztroskotání. Nemůže dojít k dokončení, když jednotlivé části k sobě nepatří.«

Hluboce zklamán z toho, že dokončení nenastalo, se Oogh at Tarkan vrací zpět do MAI-KI. Vennokové se postarají o bezmocné Benguely a Juatafu. Dříve než CIMARRON Waliki opustí, aby odletěl na X-DOOR, pozorují galaktikové, jak v severní polární oblasti planety se z tisíce plovoucích ledovců utvoří více než kilometr velký symbol ESTARTU.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál