Chyby v českém vydání

z Databáze Multiversa

Tato stránka je postupně doplňována a obsahuje chronologicky uspořádané chyby a odchylky české verze vůči německému orignálu

Třetí moc

  • Arkoniden se zpočátku překladájí jako Arkonidé, později jako Arkonidané
  • Ara - správně by se tomuto národu mělo říkat Arové, ale od začátku se o nich mluví jako o Arasech

Posbiové

  • planeta Aptud - v orignále Aptut

Mistři ostrovů

  • Mirona Thetin - v českém překladu chybně jako Mirona z Thetu
  • CONDOS VASAC - ve všech českých dílech se o této organizaci mluví jako o organizaci Condose Vasaca, přičemž taková postava nikdy neexistovala

M 87

  • major Hole Hole - v originále se jmenuje Hole Hohle (v díle PR 300 je dokonce přepsán kus rozhovoru, kde major v české verzi upozorňuje svého nadřízeného, že druhé Hole je příjmení, přičemž v německém orignále výslovně upozorňuje, že jeho příjmení obsahuje H)

Hvězdný oceán