Perry Rhodan 3000 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 3000
Název:Mýtus Země
(Mythos Erde)
Autor:Christian Montillon / Wim Vandemaan
Cyklus:Mythos
Vydáno poprvé:15. února 2019
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 08. září 2045 NGL
Čas změnil vše
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:
Ilustrace:
Perry Rhodan 3000 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Více než 3000 let v budoucnosti: Lidé ze Země dobyli vesmír. Jejich potomci žijí na tisících světech, bezpočet kosmických lodí cestuje až k nejvzdálenějším hvězdám.

Perry Rhodan vyráží se svou kosmickou lodí, RASEM ČUBAJEM, na dlouhou cestu do neznáma. Na palubě jsou s ním mezi jinými i jeho paní Sichu a také několik starých přátel, mimo jiné myšob Gucky a Arkonidan Atlan. Cesta vede prostorem i časem, Perry Rhodan a jeho druzi však nakonec naleznou cestu zpět do rodné Mléčné dráhy.

Tam však mezitím nadešel nový věk: Cairanská epocha. Od jejich odchodu se mnohé změnilo, a když konečně křižují mezi rodnými hvězdami, jsou brzy konfrontováni s legendou – a ta vypráví MÝTUS ZEMĚ...


Akce Perryho Rhodana na umělém světě Poutníku, bývalém sídle superinteligence TO, byla završena úspěchem. Strojový tvor Adam z Auru byl přemožen. Světopožár, katastrofa, která by v dlouhodobém horizontu nezardousila pouze každou inteligentní bytost v Mléčné dráze, ale poškodila by také stavební strukturu samotného kosmu, byl uhašen. Rhodan a 17 000 dalších členů posádky opouští kotoučový svět dne 26. srpna 1552 nového galaktického letopočtu (= 5139 po Kristu) na palubě mocné omninosné lodi RAS ČUBAJ. Posádka je umístěna v částečně odhmotněném stavu suspenze, neboť jenom tímto způsobem lze přestát průchod chaotemporálním slapovým pole, halícím Poutník.

Perry Rhodan

Když Rhodan opět přijde k sobě, přičemž má pocit, že se nejedná o první probuzení, ukazuje jeho multikom datum 15. října 1552 NGL. ANANSI, umělá inteligence tříkilometrové kulovité lodi, se nehlásí. Okolní suspenzní alkovny, v nichž odpočívají Rhodanova paní Sichu Dorksteiger, vnučka Farye Sepheroa a starý přítel Atlan, jsou stále aktivní. Proč tedy Rhodan bdí? Komu patří ohromný kufr, stojící v centrále RASE, jehož vnitřek se vzpírá analýze Rhodanova SERUNU? Přítomna je majitelka zavazadla. Říká si Zeminu Paath a přiznává, že do lodi pronikla už před delší dobou. Všechno důkladně zanalyzovala (k tomuto účelu dokonce dočasně vyjmula Rhodanův buněčný aktivátor, jemuž Terranec vděčí za nesmrtelnost) a nakonec vytáhla Rhodana ze suspenze. Všebytost TO je cizince neznámá a o poměrech v Mléčné dráze, která není její domovinou, ví pouze tolik, kolik se dozvěděla odposlechem hyperrádiového vysílání. Zemina nemá informace ani o vlastním původu, neboť jí byly zcizeny části mozku. Údajně nalezla RASE náhodou. Zemina je Rhodanovou lodí, kterou zná pouze z legend, hluboce imponována. Není dle jejího mínění divu, že se Cairani plavidla tak obávají. Cairani jsou v cairanské epoše konzuly Mléčné dráhy a starají se o mír. Aktuálně bojují proti agresívním Ladhonům. LSG (Liga svobodných Galaktiků) ještě existuje. Rezident Reginald Bull žije ve Středogalaktické pevnosti v systému Ephelegon, chráněný gigantem s nezničitelným tělem. Terra je mýtus. Tento svět neexistuje a nikdy neexistoval, v Mléčné dráze však nadále žijí Terranci. Představují nyní stejně vykořeněný lid, jako jsou Akonané. Legendy o Zemi jsou pokládány za brizantní téma. To v každém případě vyplývá z informací, shromážděných Zeminou.

Zemina označuje svou kosmickou loď jako „slupku“, eventuálně nashadaan. Plavidlo parkuje v jedné ze dvou prázdných dokovacích prohlubní omninosiče. V této pánvi se rozvírá 30 metrů hluboká trhlina. Zemina tuto škodu nezpůsobila, přišla jí však vhod, protože by jinak možná vůbec nemohla vstoupit na RASE. Nechce posádce udělat nic zlého, ve skutečnosti hledá ochranu (sama neví před čím) a z toho důvodu kulovitou loď zahalila do vícedimenzionálního energetického pole. Tato fermež RASE, zatímco absorbuje energii, současně ho však tímto způsobem znehybnila. Zemina nemá nic proti tomu, aby Rhodan loď reaktivoval, vysloví však varování. Fermež už nebude schopna pohltit všechny energetické emise, takže se RAS nedokáže ukrýt před Cairany. Zejména tu jsou cairanská mentální tykadla, která zaměří Rhodanovo vědomí. Tyto mobilní senzorové snopy už po celá staletí cíleně pátrají v oblasti, kde se kdysi zdržoval Poutník, po impulzech nositele buněčného aktivátoru. Rhodan reaktivuje ANANSIHO a vyjme posádku ze suspenze. Semitronika sděluje, že se v Mléčné dráze píše 8. září 2045 NGL. Posádka tedy ztratila 493 let.

ANANSI postupně dodává další data. Poutník zmizel. Diskovitý svět se takřka prolomil do paralelního vesmíru. Přitom byl RAS značně poškozen. Mezi jinými jsou vyřazeny paratronové konvertory, hypertransový progressor a projektory Aagenfeltova blesku. Protože ANANSI vysvětluje, že by bez pomoci tajemné návštěvnice pravděpodobně zešílel, je Zemina se svým kufrem akceptována jako přítel a smí zůstat na palubě, ačkoli pod stráží. Gucky nedokáže přečíst Zeminy myšlenky a telekineticky nedosáhne do nitra jejího kufru. Zemina se zase nemůže ubránit vlivu metabolisty Donna Yaradua. Krátce po plné reaktivaci lodních systémů je RAS, přesně dle Zeminy předpovědi, vyslíděn mobilním mentálním tykadlem Cairanů. Obratem se materializují tři cairanské velkokapacitní lodi. Cairani z plavidla MAIDAC ODAIR oznámí, že lodní svaz střeží tento prostorový sektor z pověření halového konzula Aiongumy Baldaraise. Rhodan je vyzván, aby umožnil vstup inspekční skupiny. Protože Terranec odmítne, zahájí Cairani palbu lehkými zbraněmi. RAS odpoví stejnou mincí. Když Cairani nasadí i těžké zbraně, před nimiž by HD štít omninosné lodi neobstál, RAS uprchne do libratronové vakuoly. Cairani jsou tak setřeseni.

ANANSI odposlouchává galaktický hyperrádiový provoz. Ve Sluneční soustavě podle všeho před dávnými časy došlo k události, jíž se říká „raptus“. Zdá se, že přitom bylo něco uloupeno. O Teře a Terrancích kolují stovky legend, ale žádné zaručené informace. O to se postarala celogalaktická katastrofa, známá jako “pozizid“. Při ní byla poškozena či zkomolena veškerá v pozitronikách uložená data v Mléčné dráze. Nakonec byl bezpočet paměťových médií v datové záplavě znovu nahrán protikladnými informacemi. Proto možná už jen posádka RASE zná skutečné dějiny lidstva. Atlanův extrasmysl soudí, že za tím může stát vnější nepřítel, avšak nevylučuje, že své dějiny z nějakého zatím neznámého důvodu nevymazalo samo lidstvo, nebo jeho frakce.

Rhodan vyrazí s bitevním křižníkem BJO BREISKOLL do soustavy Ephelegon. Zeminina loď je vzata do vleku vzat. Atlan se pak s RASEM vydává na cestu ke Culse. Na tomto v intergalaktickém prázdném prostoru ležícím posbijském temném světě, které snad zůstal Cairanům utajen, byl kdysi RAS postaven. Teď by tam loď mohla být opravena.

Giuna Linh

Pozemšťanka Giuna Linh pracuje jako externí poradkyně pro Akonany v etapovém dvorci Anyaart. Giuna a její manžel Lanko Wor jsou hochštapleři, to ovšem nebyl ten důvod, proč byl Lanko před třemi týdny Cairany vypovězen do bezvýchodné ulice. Rozsudek padl proto, že se Lanko opovážil urážet a nakonec napadnout jednoho z Cairanů, a tímto jednáním ohrozil cairanský mírový svaz, jak je mu kladeno za vinu. Giuna se ze všech sil snaží Lanka osvobodit, doposud však neměla štěstí.

Když dojde v transmiterovém dvorci k těžké explozi ve špatně zabezpečené oblasti, je tento teroristický čin připsán na vrub konsorciu Barnitů. Říká se, že už dříve Barnité něčím podobným vyhrožovali. Cairani akci považují za ohrožení míru v Mléčné dráze a svolávají rozhovory, které mají proběhnout v etapovém dvorci. Za Barnity přiletí Kondayk-A1, úspěšný obchodník svého lidu. Giuna cítí šanci, neboť Kondayk platí za nesvědomitého a ziskuchtivého. Nabídne dva vyhaslé buněčné aktivátory, pocházející z pozůstalosti Gemeni, a přiláká obchodníkovu pozornost. Kondayk a jeho údajný účetní, Terranec Cyprian Oki (ve skutečnosti Kondaykův představený), se o Giunu skutečně zajímají, ovšem ze zcela jiných pohnutek. Jsou agenty výzvědné služby Ephelegonu (VSE), následnické organizace terranské tajné služby SPL, a potřebují někoho, kdo by na sebe upoutal pozornost agentů protistrany, cairanského panarchivu. Mužům z VSE jdou zejména po informacích o vitálním supresoru, nejefektivnějším trestním prostředku Cairanů. Giuna je fascinována, neboť existence VSE, o níž dosud neměla ani tušení, je důkazem, že Terra není mýtus.

VSE již ukořistila tajná data o bezvýchodné ulici a jejím správním centru na plynovém obru Pelorius. Giuna a Cyprian Oki proniknout do centra, uloží tam nálože a ukradnou přístupový klíč k transmiteru, přes který se lze dostat do bezvýchodné ulice. Agenti VSE se maskují deflektory, Giuna zůstává viditelná a naváže kontakt s vězni. Má to vypadat tak, jako by byla jediným vetřelcem. Její přítomnost je skutečně zaregistrována, jsou proti ní poštváni vězni. Krátce poté, co objeví manžela, zaútočí roboti. Dvojici zachrání agenti VSE a transportují je do své lodi VĚRNÍ & VĚŘÍCÍ, 1200 metrů měřící kulovité lodi s připojeným velkoobjemovým kontejnerem.

Reginald Bull

Solární rezidence se nalézá v Nové Terranii, hlavním městě planety Rudyn v systému Ephelegon, chráněném krystalickým štítem. Rezident Reginald Bull vydá svému příteli Vetrisu-Molaudovi, jehož dokonce smí oslovovat původním jménem, povolení k vletu. Rheelona tan Thanor, prioradní Vysoké rady akonské Radové republiky, se opozdila. Posbi Ganud, kdysi poradce tefrodského maghana, je nyní Bullovým osobním strážcem a důvěrníkem. Bull postrádá svou paní Toio a dcerku Shinae (obě se stáhly do Všudeměsta) a pevně věří, že se Perry Rhodan jednoho dne vrátí...