Perry Rhodan 2762 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2762
Název:Mistrova socha
(Die Meister-Statue)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Atopický tribunál
Vydáno poprvé:25. července 2014
Vydáno v češtině: -
Čas děje: únor 1517 NGL
Akonané v podzemí – Maghan rozluští prastaré tajemství
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Kajane Paxo – Tefrodská velitelka stojí pod velkým tlakem.

Lan Meota – Paradoxní teleportér platí za posledního ze čtyř dobyvatelů.

Vertron Es-Solmaan – Akonanský vědec zdánlivě staví zvědavost nad loajalitu.

Vetris-Molaud – Tamaron Tefrodů si udělá vlastní obrázek.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2762 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou zadržet světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil.

Dobyvatelské choutky cizinců přirozeně nenarážejí na bezpodmínečný souhlas, ale skrze svou technologickou převahu na jedné a lákavou odměnu pro spojence – nesmrtelnost – na druhé straně si Atopové udržují dobrou pozici.

Významným pomocníkem tribunálu je Vetris-Molaud, vládce tefrodského impéria. Ten se snaží jít ve stopách Perryho Rhodana a hodlá se stát galaktickým mocenským faktorem číslo jedna. Před nedávnem se Maghanovy jednotky zmocnily jednoho ze slunečních transmiterů. Tam stojí MISTROVA SOCHA...


V únoru 1517 NGL začíná na Teforu Atopickým tribunálem svolaná konference všech galaktických národů, při níž má být naplánováno nastolení Atopického řádu v Mléčné dráze. Nové Galaktikum vyzvalo k bojkotu konference a skutečně – k jednání se dostavili pouze zástupci poměrně bezvýznamných národů. Vetris-Molaud rovněž není přítomen; má na práci důležitější věci a vysokovýkonným transmiterem se přesune do soustavy Vengil-Trio, zatímco jeho vlajková loď VOHRATA zůstává u posbijského světa Everblacku. Suaraan je pod tefrodskou kontrolou, ale navzdory vynaložení značné snahy se Tolocestovi Na časové škále nepodařilo uskutečnit spojení k ostatním slunečním transmiterům. Kromě toho spáchají Akonané na okupanty několik atentátů. K odboji patří i pěvkyně Viiqas la Loan, milenka Vertrona Es-Solmaana. Incidenty jsou spíše neškodné – Tefrodům má být jen naznačeno, že by mohli rebelové zasadit i mnohem těžší rány.

Lan Meota má při každé teleportaci pocit, jako by byl pozorován. Snaží se podivnému jevu přijít na kloub a nakonec překvapí Akonana Vertrona Es-Solmaana ve chvíli, kdy zase jednou zkoumá sochu Zeno Kortina na 442. podlaží pod justační pyramidou slunečního transmiteru. Tentokrát se na soše něco změnilo. Na plaketě se jménem nyní stojí v lemurštině následující text: „Jsi tajný strážce naděje a duševní síly?“ Když se o existenci sochy dozví Vetris-Molaud, osobně před ni předstoupí. Jméno Zeno Kortin mu není cizí, údajně to byl jeden z revoltujících Mistrů ostrovů. Maghan se dotkne sochy, komunikuje s ní a tvrdí, že je tím, kdo má převzít Kortinovo dědictví. Není první, kdo to říká, míní socha. Přesto je Vetris-Molaud vážným kandidátem. Když pak dojde ke konfrontaci s Akonany, při níž stojí Viiqas v první řadě, hovoří Maghan jasnými slovy. Podle jeho názoru by se měli Tefrodi v budoucnu chápat jako Lemurové a Nové Tamanium se může stát domovem Akonanů. Vetris-Molaud slibuje, že vynaloží všechny síly, aby osvobodil Drorah z moci chaotenderu VULTAPHER. Akonanům jeho proslov velice zaimponuje!

Avšak na Suaraanu už zatím pracují další síly. Na časové škále již před nějakou dobou postřehl přítomnost cizince. Tajemná bytost je nepřemožitelná, neboť se skládá z neustále se přeskupujících nanočástic. Tefrodi nemají tušení, že mají co dělat s Toufecovým nanodžinem Pazuzu. Po Vetris-Molaudově proslovu je zjištěno, že hlavní počítač VENGIL byl zmanipulován a nelze ho odpojit. Neznámý aktivoval sluneční transmiter a navázal kontakt s Ecloos-Trio. Velitelka Kajane Paxo dostane rozkaz, aby zadržela každou loď, která se přiblíží k transmiteru. Promptně se objeví THOERIS a z jeho paluby se ohlásí Shanda Sarmotte. Mluví o cíli, ke kterému musí co nejdříve doletět, a za průchod transmiterem je ochotna zaplatit důležitými informacemi o Matanu Addaru Dannoerovi. Kajane Paxo souhlasí a nechá THOERIS projít, přičemž je zinscenováno divadlo pro Onryoňana Guldhyna Yoccoroda. Velitelka jen doufá, že mají Shandiny informace skutečně velkou hodnotu, neboť Vetris-Molaud není únikem THOERISU právě potěšen...