Perry Rhodan 1955 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1955
Název:Bitva o Thagarum
(Kampf um Thagarum)
Autoři:Peter Terrid, Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:9.2.1999
Vydáno v češtině:přeloženo (Atlan)
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Kosmická bitva v Chearthu – GILGAMEŠ proti Algiotským poutníkům
Hlavní postavy románu:

Ganzetta – Wlatšid se řítí do bitvy o Thagarum.

Mhogena – Pátý posel Thoregonu prožije ve své domovské galaxii peklo.

Patrick Wynes – Zástupce šéfa palby MERLINU pomůže při krycí akci.

Tuyula Azyk – Bluesanská dívka je nasazena na pomoc svému „velkému příteli“.

Vincent Garron – Smrtícího mutanta opět trápí tajemné hlasy.

Dr. Julio Mangana – Lékař bojuje o své pacienty.

Už nějakou dobu je lidstvo zapletené do konfliktu kosmického rozměru - a to bez toho, aby Pozemšťané věděli, kde je jeho fronta. Na jedné straně je koalice Thoregon, mírumilovné spo-jení národů ze šesti různých galaxií. K této koalici patří i lidstvo. Perry Rhodan byl jmenován Šestým poslem Thoregonu.

Na druhé straně stojí Šabazza, která jedná z pověření cizí mocnosti a zřejmě disponuje netušenými mocenskými prostředky. Šabazziny manipulace přinášely zkázu obyvatelům různých galaxií: mimo jiné bylo v Mléčné dráze kompletně vylidněno 52 planet.

V Chearthu, domově Gharrů, pátého národa Thoregonu, se situace nebezpečně vyvíjí: Al-giotičtí poutníci napadli galaxii s obrovskou flotilou 200.000 lodí. Mhogena, Pátý posel Tho-regonu, přišel do Mléčné dráhy, aby lidstvo a jeho spojence požádal o pomoc.

Pomoc se vydala na pochod – ale je to jen malá flotila. Zatímco se národy Mléčné dráhy, dokonce i Pozemšťané, nemohly rozhodnout, jak pomoci Gharrovi, expedice se zúčastnilo deset Maahkských bojových lodí z Andromedy. Nejsilnější lodí flotily je GILGAMEŠ, oficiální vlajková loď nositelů aktivátorů.

Jedenáct lodí má zachránit celou galaxii. To zní marně. Ale Atlan, nesmrtelný Arkonidan, přijímá riziko – přichází BITVA O THAGARUM...


Zatímco tisíc velkých kosmických lodí Gharrerů útočí na dvacetkrát početnější algiotiské svazy a zmatenými manévry je odlákávají, pokouší se GILGAMEŠ, DARTANA, QUANTHUZ a deset Maahkských křižníků, doletět jedním hyperprostorovým letem k Thagarumu. Kvůli hyperenergetickým poruchám u Slunečního trezoru, jsou ztraceny tři Maahkské lodě, mezi nimi zastaralé diskové lodě TROTOON a SHAABANG. Pět dalších se vrací z nepořízenou k výchozímu bodu. Jen GILGAMEŠ, DARTANA, QUANTHUZ, RHATAMOGH, THESGOOTH a DSOOBRATH, velitelská loď Maahků, se dopracují do systému slunce Lhanzoo, jehož pátou planetou je Thagarum. Se svými silnými paratronovými štíty a transformačními děly prorazí MERLIN, dvanáct modulů GILGAMEŠE a flotila pomocných člunů camelotských lodí algiotiské jednotky a uzavřou Thagarum, takže čtyři tisíce pět set Maahků, dva tisíce Gharrerů a padesát Ganzettem vedených Wlatšidenů může přistát na metanovém světě. Jsou podporováni tisícem robotů TARA-V-Uh z GILGAMEŠE. Jejich cíl je hlavní řídící centrála Slunečního trezoru, deset kilometrů dlouhá, pět kilometrů široká a dva kilometry vysoká, terasovitě obložená stavba, vzdálená třicet tisíc kilometrů od Thagarumského Hřibu. Algiotští roboti, kterým přísluší mnoho různých typů, jsou stavěny podle humanoidního vzoru. Nápadné je, že mnoho z nich je očividně prastarých, jako by Algioti své válečné tažení plánovali již století1). Bez vědomí dýchačů metanu a Wlatšidenů vysadí křižník Vesta MUEHLENDYCK tři sta galaktiků, pod velením zastupujícího šéfa střelby na MERLINU, zavalitého, vousatého Pozemšťana Patricka Wynese. Wynesovi oddíly mají rozkaz nezasahovat do boje mezi algiotiskými roboty a Cheartherny, ale podporovat pozemní oddíly cílenými sabotážemi.

Zatímco nové svazy útočí Algiotiských poutníků útočí bezvýsledně proti RICOvi, proniknou Maahkové a Gharrerové s citelnými ztrátami až do řídící centrály. Tazoleni jsou zde zahaleni pod štítem zadržujícím kyslíkovou atmosféru a hledají přístupový kód k otevření Slunečního trezoru. Ganzettově oddílu, který se scvrknul na čtyřicet dva Wlatšidenů, se podaří primitivní štít zneškodnit a také se Algioti musí stáhnout do vnitřní budovy. Mhogenaova naděje, že bude moci vetřelce přemoci svými psí-reflektorovými schopnostmi, se ale nesplní. Pátý posel proto rozkáže, zaútočit na hlavní řídící centrálu. Ačkoliv se Maahkové, Gharrerové a Wlatšideni pokusí ušetřit osmdesát pět Tazolenů, přežijí jen tři, které musí násilím držet, aby se vzájemně nezabily2). Velitel Tazolenů, Scoctore Vil an Desch, uprchne s kluzákem k severnímu pólu Thagarumu, k Hřibu, který je rovněž umístěn pod štítem. Tam se ukáže, že psí-reflexe selhala proto, že Tazolen nosí kovovou mřížkovitou přílbu. Pochází zřejmě z techniky, která je dalece mocnější než Algionové3).

Mezitím je Vincent Garron v MERLINu postižen přibývajícím hyperenergetickým zářením Slunečního trezoru. Je nejen mučen cizími hlasy, ale začínají mu krvácet jeho staré jizvy a jeho tělo neforemně otéká. Kůže rudne a vytváří boule. Nasazení paratronového štítu ho ale před vlivem slunečního shluku neochrání. Garron je sám přesvědčen, že peklu nemůže uniknout a dokonce, že je vytvořeno přímo pro něho. Na rozkaz Kalle Esprota, ertruského velitele MERLINu, je izolován pod kombinaci paratronu a anti-?esper? štítu, aby tak před ním ochránil loď.

Ani Mhogena, který po dobytí řídící stanice přijde na MERLIN, Garronovi nemůže pomoci. Zamýšlí ale vyhledat Dům Nissaru4) a chce s sebou vzít i mutanta.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál