Duální kapitán

Duální kapitán
Duální kapitán
© VPM kg.

Duální kapitán je duální bytost a je zpravidla nasazován jako vrchní velitel v rámci Terminační kolony TRAITOR.

Kolona disponuje jen omezeným počtem takovýchto, z pověření inspektorů postupu vytvořených velitelů.

Známí Duální kapitáni

Duální vícekapitán

Nejbližší nižší hodnost pod Duálním kapitánem je Duální vícekapitán. Také u něj se jedná o duální bytost se zvláštními významnými úkoly v rámci Terminační kolony. Duální vícekapitán velí obvykle tvrzi Kolony.

Známí Duální vícekapitáni

Singulární intelekt

Oba mozky Duálního kapitána mohou jednat a myslet jak odděleně, tak využívat i možnosti spojených myslí. V tomto případě dochází k jednotě a vyvíjejí se zvláštní schopnosti.

Zvláštní schopnosti

Zerberoff disponoval darem, vyvolávat u svých protivníků nebo podřízených endogenní trýzeň, respektive endogenní požitky jen vizuálním kontaktem. Přitom se jedná o paraschopnost aktivní empatie, kterou získává, jen pokud se nachází ve stavu singulárního intelektu. Ne každý Duální kapitán má tyto schopnosti. Duální vícekapitán Zarmaur může vyvolávat pouze endogenní požitky. Dantyren má oproti tomu obě dvě schopnosti.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál