Projekt DÁLKOVÁ CESTA

z Databáze Multiversa

Když před sedmi miliony lety vykázala superinteligence ID Štítonoše z Jamondi do hyperkokonů, zajatci Hvězdného oceánu Jamondi zahájili projekt DÁLKOVÁ CESTA. Jeho cílem bylo navázání kontaktu s normálním prostorem, nebo alespoň s jiným z hyperkokonů. Projektu se zúčastnili vůdčí vědecké kapacity Kybbů, Motanů, Šozidů a dalších národů. Před Krvavými nocemi Barinxu se podařilo udělat velký kus práce. Když se Kybbové zmocnili vlády nad Jamondi, trvalo bodlinatým tvorům dalších tisíc let, než byla CESTA zcela dokončena.

V roce 1332 NGL se DÁLKOVÁ CESTA Kybbů zhroutila díky vlivu rostoucí hyperimpedance. Kybb-Trakeni ji sice posléze zprovoznili, avšak po pádu hvězdokupy do standardního prostoru definitivně selhala. Po nějakou dobu tak byl zcela vyloučen kontakt s Arphonií.

Zdroje

PR 2249, PR 2273