Perry Rhodan 416 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 416
Název:Supermutant
(Der Supermutant)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1969
Vydáno v češtině:přeloženo (Cihlaschan)
Čas děje: 3433
Vypadá jako ošklivý trpaslík – ale má síly giganta
Hlavní postavy románu:

Ribald Corello – Nestvůra s tělem dítěte.

Balto Linsner - Kiess – Vysoký kněz antijského světa Galaner.

Harkh Tonos – Mladý rebel.

Major Perricone Heublein – Násilník, který ztratí svůj oddíl.

Arne Mitzum – Velitel lodi Ribalda Corella.

Atlan – Lord admirál má přivést pomoc.

Perry Rhodan – Zakladatel a Velký administrátor Solárního impéria lidstva.

Se čtyřmi kulovitými plavidly přiletí supermutant Ribald Corello dne 4. ledna 3433 v okrajové části centra Mléčná dráhy na Galaner, potomky starých kolonistů obydlenou druhou planetu rudého obřího slunce Drofronta. Tam v chrámovém městě Garsinath žije Balto Linsner - Kiess, vysoký kněz na Galaneru panujícího kultu Báalol, kterého Corello ovládne sugestivními impulzy. Jenom 1,29 metrů vysoký, díky buněčnému aktivátoru nesmrtelný Corello má tělo dvouletého dítěte. Nad dětskou tváří s osmicentimetrovýma, světle zelenýma svítícíma očima se klene padesát centimetrů vysoká, bezvlasá obří hlava, potažená sítí naběhlých namodralých žil. Supermutant, kterého jeho poddaní oslovují báalolským jménem Tapur (Všemocný, Neomylný), se přesunuje za pomoci transportního robota, řízeného emoimpulzy, a zdržuje se nejvíce v kvádru, jehož čtyři metr dlouhá a dva metry tlustá čtvercová základna ukrývá energetické a pohonné agregáty, jakož i zbraňové systémy a zdroj ochranného štítu. Dva metr vysoká obytná místnost supermutanta má dovnitř skloněné, transparentní zdi a podpírá rakev se zakonzervovaným tělem Gevoreny Tatstun, Corellovy matky.

K posedlosti vystupňovaná láska pohání osamělého Corella, aby na počest své matky dobyl mocnou hvězdnou říši. Jako jeden z mála zprůmyslněných světů báalolských kněží má Galaner v supermutantových plánech speciální význam. Corello zaútočí na Antie svými paradary: jako telepsimat iniciuje na způsob živoucího fiktivního transmiteru velké výbuchy a coby quintadimtvůrce buduje osm metrů měřící dematerializační pole. Nakonec nasadí hypnosugesci a zvítězí. Mladého Antie Harkha Tonose však nechá Corello uniknou do kosmu, aby vyslal nouzové volání. Na pokyn Perryho Rhodana je uprchlík zachráněn pozemským městským křižníkem ATLANTA. Na palubě však díky hypnobloku explodují mikrobomby, uložené v Antiově mozku.

Velitel ATLANTY, major Perricone Heublein, přepošle Tonosovy informace a následně letí do soustavy Drofronta. Díky telemobombě, kterou Corello za pomoci svých telepsimatických schopností přenese na palubu, je posádka ATLANTY dne 14. ledna hypnosugestivně přinucena k přistání na Galaneru. Palubní počítač identifikuje změny v mozcích posádky a na základě nouzového naprogramování spustí autodestrukční zařízení plavidla. Přežijí pouze major Heublein, nadporučík Wayre Ludov a dr. Melodim Granner, kteří ještě před výbuchem opustili plavidlo s pomocným člunem. Protože se dověděl, že agenti Solární rozvědky pronikli deformátorem nulového času do roku 2909, aby zabránili jeho narození, pochopí supermutant, že Perry Rhodan ještě žije. Za krajní námahy vyrobí Corello psionickou hmotu a umístí ji do Heubleinova těla. Zatímco Ludov a dr. Granner jsou zabiti, Corello vymaže majorovy vzpomínky a nechá ho uprchnout s pomocným člunem ATLANTY. INTERSOLAR, blížící se v čele loďstva USO ke Galaneru, vezme Heubleina na palubu.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál