Perry Rhodan Mise SOL II 1 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Mise SOL II, svazek 1
Název:Rytíři chaosu
(Ritter des Chaos)
Autor:Kai Hirdt
Vydáno poprvé:20. března 2020
Vydáno v češtině: -
Uneseni do cizí galaxie - vražedný národ narazí na mocnějšího protivníka
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Eroin BleskačPerrymu Rhodanovi naprosto srozumitelně na vědomí, že mise SOL ještě neskončila. Všemi požadovaný návrat do Mléčné dráhy musí počkat. Místo toho má SOL letět do galaxie Yahouna, vzdálené 58 milionů světelných let od Mléčné dráhy. Zde vládne superinteligence BARIL. V poslední době mají Vysoké mocnosti o této superinteligenci pochybnosti, jelikož BARIL zrekrutoval vlastní rytířský řád.

Posádka SOL má celou věc prošetřit. Hyperfyzička Tess Qumisha je proti tomu a požaduje návrat domů. Rhodan je však ochoten vyslyšet požadavek kosmokratů. Prostřednictvím sextadimového přerušovacího pole se loď vydává do galaxie Yahouna.

Je třeba rozhodnout, kdo nastoupí na post zemřelé Fee Kellindové a převezme velení lodi. Bohužel dojde při transferu SOL k problémům s TRAITORskou technikou. Paratronový suspenzor a virtuály už nejsou k použití. Propočty ukazují, že by mohla TRAITORská hmota ricodin zničit celou galaxii. Bleskač vysvětluje, že se solonium proměnilo zpět na carit. Je to však právě carit, které ve spojení s ricodinem udělal ze SOL bombu. Situace je vyřešena prostřednictvím potenciálového vrhače SOL. Následkem je strangenessový šok, který mimo jiné ochromí pozitroniku SENECA.

SOL materializuje v cílové galaxii. Posádka vyšle sondy, které následně snímají záběry z blízké planety. Humanoidní roboti tam utlačují a zabíjejí inteligentní živé tvory, a ženou je do jakéhosi transmiteru.

Rhodan to prostě nemůže nechat jen tak a kontaktuje cizí plavidlo, které odstartovalo z planety v době, kdy se v systému objevila SOL. V lodi sedí zástupkyně rytířského řádu – Centrifaalka jménem A-Kuatond. Značné množství roboty ovládaných plavidel údajně útočí proti Truvaudům proto, že tito tvorové narušili rovnováhu v Yahouně. S rytířkou není rozumná řeč, načež Rhodan zmobilizuje flotilu pomocných člunů SOL. Bleskač však zabrání akci proti rytířce. Vzápětí zasáhne cizí bytost jménem Udimor, a zdá se, že celou záležitost urovná několika větami. Všechno však zmaří Truvaud Trurull, který Udimora zabije. Boje tedy pokračují.

Teď zakročí Rhodan se SOL. Bitva eskaluje. Několik pomocných člunů SOL je zničeno, dojde k úmrtím. Rytířka dostane podporu dalších rytířů a jejich plavidel. Rhodan zavelí k ústupu. Útěku však zabrání Bleskač. Ten chce s rytíři za každou cenu promluvit. SOL je zajata, její posádku chtějí rytíři vysadit na opuštěné planetě jménem Diulu. Rhodan zkouší ospravedlnit své jednání. Definitivní rozhodnutí o SOL a posádce má učinit celý rytířský řád.

V konvoji má být SOL dopravena k hlavnímu světu řádu. Rhodan chce rytířům do hnízda položit kukaččí vejce v podobě Varantirovy korvety. Proto má jít do akce Rhodanův syn Michael.

Rhodan netuší, že ho A-Kuatond činí zodpovědným za Udimorovu smrt a chce ho potrestat. Rhodan povýší hyperfyzičku Tess Qumisha na novou velitelku SOL.