Hrůzoživot

z Databáze Multiversa
Jako hrůzoživot jsou označováni ti živí tvorové v Hlubině, které postihl hrůzovliv. Chybí jim psionická složka života, vitální energie. Byli pokrouceni a jsou degenerovaní. Také rostlinstvo může být změněno v hrůzoživot. Takovým způsobem zasažená krajina je nazývána Hrůzozem.