Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Pojmy > Tau Carama
hledat

Tau Carama je obrovská záplavová vlna, která se poměrně pravidelně objevuje v oceánu planety Aš Irthumo. Vyvolává ji vulkanická aktivita na mořském dně a odpovídá tedy pozemské tsunami.

Dějiny

V době po Krvavé noci Barinxu přežila na ostrově Ore skupina svobodných Motanů, jejichž osada nebyla nikdy zpozorována Kybby. Ore však bylo pravidelně ohrožováno Tau Caramou. Každých několik generací se na ostrově narodí Irthumský naslouchač, který má schopnost v předstihu vycítit Tau Caramu a může tedy varovat ostatní obyvatele Ore. Časy, kdy mezi Motany žije Irthumský naslouchač, bývá dobou rozkvětu motanského lidu na Ore, protože není decimován záplavovou vlnou.

Když byli Oceánskými věštci na Ore teleportováni Perry Rhodan, Atlan a Zephyda, žilo zde sešlé Lokální veličenstvo a Irthumská naslouchačka Intake. Osada Motanů vzkvétala. Během pobytu trojice dojde k Tau Caramě, přičemž vyjde najevo, že také Zephyda je naslouchačkou.

O něco později, když je TERRA INCOGNITA bezprostředně před dokončením, zřítí se do oceánu kosmická loď Kybbů a inicializuje tak Tau Caramu, kterou přirozeně nemůže vycítit ani Intake ani Zephyda. Perrymu a Atlanovi se přesto podaří zavčas varovat obyvatele ostrova a tak odvrátit jejich zkázu.

Zdroj

PR 2216