Garrabo

Garrabo je arkonidská strategická hra pro dvě osoby, která se podobá terranským šachům.

Podle Fartuloonova názoru neexistuje lepší možnost jak se naučit strategickému uvažování.

V doslovném překladu garrabo znamená »kvadratická strategie«. Podle nepotvrzených zvěstí by garrabo mohlo být původně základem pro terranské šachy a je možné, že ho na Zemi rozšířil Atlan.

Poznámka: Ve 4. století pomohl bělovlasý, ramenatý, urostlý cizinec Sissovi ibn Dahirovi, který dále rozvíjel nedokončenou chaturangu, a která platí za předchůdce šachů. Je tedy zřejmé, že se jednalo o Atlana.

Hra

Figurky

Figurky ve hře odpovídají Dvanácti Heroenům. V sadě figurek jsou vždy dva bojovníci s mečem, lučištníci, běžci, bardi, Zhygor'ianta a dvě hlavní figurky Qsmaá Loron a Vretatou.

Hrací plocha

Garrabo se hraje na ploše deset krát deset čtverců s dva krát dvanácti figurkami, v menší variantě se používá pouze osm krát osm políček.

Políčka, zvaná sektory, se pravidelně střídají od černé do bílé barvy. Existují ale i další varianty tohoto stylu. Arteryst da Quertamagin obdržel například od Bostiche I. jako dárek hru garrabo v modro červeném provedení.

Na základní linii uprostřed jsou umístěny dvě nejsilnější postavy, Osmaá Laron a Vretatou. Před nimi stojí světlobojovník Zhygor'ianta, který je chrání. Bojovníci, lučištníci, běžci a bardi jsou ve výchozí poloze umístěni nalevo a napravo od Osmaá Lorona a Vretatou.

Zahajovací varianta

Jedním z možných prvních tahů je podle Fartuloona vytvoření obrany kolem Vretatou. Poté se táhne bojovníkem, lučištníkem nebo běžcem. Teprve když jsou všichni obránci na svých místech, může se figurka použít podruhé.

Tahy ve hře

  • Rošáda
  • Naatský centrální útok
  • Křišťálová konstelace

Cíl hry

Cílem garraba je dobít Vretatou soupeře, čemuž se říká Vretatou-Lok.

Varianty hry

V roce 10‘497 da Ark sehrál tehdy ještě mladý krystalický princ Atlan v Sepulkorvatu na Ganberaanu se Slepým Sofgartem tak zvanou krutou variantu klasického garraba.

Hra se hrála ve čtvercové hale o délce strany 50 metrů. Plocha hry byla rozdělena na osm krát osm polí. Hracími figurkami byly příslušně odění vězni.

Oba hráči seděli na zvláštním vyvýšeném pódiu a odtud korigovali každý tah. Políčka, na nichž se nacházely pohybující se figurky, byly pod proudem. Na stropě se nacházel elektrický protipól. Když figurka vstoupila na požadované políčko, byl tok proudu automaticky přerušen.

Byla-li nějaká figurka poražena, byla zastřelena energetickým paprskem robotů, kteří byli umístěni podél hřiště.

Atlanovi se sice podařilo hru vyhrát, Slepý Sofgart ale nechtěl dodržet dohodu, krystalického prince a jeho společníka Kelese Ta-Amonte propustit ze Sepulkorvatu. Atlan Sofgarta přepadl a na krátkou dobu ho vzal jako rukojmí.

Historie

Garrabo vzniklo na Arkonu I a během archaické periody získalo takovou oblibu, že se začalo rozšiřovat po celém Tai Ark'Tussan. Spojením inteligence, logického myšlení a dobrého kombinačního nadání se garrabo dokonce stalo jedním z povinných předmětů na vesmírné akademii. Také v rámci ARK SUMMIA se garrabo hodně hrálo.

Odvozením ze hry vznikla nová slova jako garrabotah nebo garrabofigurka.

Atlan hrál 25. Prago Tedaru 10‘486 da Ark (30. března 8036 před Kristem) svou první hru garrabo. Předtím si ale musel hrací figurky sám vyřezat z jednoho kusu červeného dřeva Oresaa.

O Šallowainovi bylo známo, že byl jen průměrným hráčem garraba.

Titul

Stejně jako v šachu, také v garrabu se zvláště výjimeční hráči nazývají titulem velmistr.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Garrabo« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!