ÚROVEŇ

z Databáze Multiversa

ÚROVEŇ patří k nejdůležitějším zařízením kosmokratů v galaxii Država Errantů. Jedná se o přitom o shromaždiště v prázdném prostoru mezi hvězdami, které očividně podléhá zodpovědnosti robota Cairola.

ÚROVEŇ představuje pararealitu, obklopuje ji protomaterie a obvykle je ukryta v hyperprostoru.

Vzhled

Když někdo stojí na ÚROVNI, jeví se mu jako 200 metrů široká plošina na špici skalní jehly, obklopená mlhou. Tato temporální mlha se táhne vysoko k nebi. Na druhé straně mlhy se pravděpodobně nalézá nestabilní pararealita, takže stanici nelze opustit bez pomoci kosmické lodi. Podlaha ÚROVNĚ je rovnoměrně pokryta černými, bíle tečkovanými oblázky. Uprostřed zařízení se nachází kupolovitá budova. Celé místo je naplněno aurou nepřirozenosti a cizosti.

Budovu tvoří toliko jediná rozměrná hala a chodba k ní vedoucí. V chodbě se nachází vyživovací automat, připravující potravu a nápoje, odpovídající potřebám maunarijských těl. Na čelní stěně haly je 10 kruhů, ve dvou řadách nad sebou. Jedná se o přitom o stázové trubice, v nichž jsou uloženi Maunariové. Jakýkoli odpad, který zůstane po návštěvnících ÚROVNĚ, zlikvidují malí roboti, avšak ani žádný ze Sluhů Materie takovéhoto robota nikdy nespatřil.

Dějiny

Generace Sluhů Materie kolem Torra Samaha, nastoupivší službu před 2,8 miliony lety, byla zřejmě první, která byla nucena přijmout maunarijská těla. Tato jim byla zapůjčena právě na ÚROVNI.

První Sluha, jehož Cairol I přivedl, byl Torr Samaho. Ten se pokoušel prozkoumat oblast na druhé straně mlhy, vzdal se však, když pochopil, že průnik mlhou bude znamenat jeho smrt.

Po přibližně 100 let se Cairol vrátil na ÚROVEŇ s metr vysokým ropuchovitým Paradynem Smonkerem. Když Paradyn Smonker ovládl humanoidní maunarijské tělo, vrhl v tichém gestu své staré tělo přes okraj ÚROVNĚ. Od té chvíle využívali Torr Samaho a Paradyn Smonker jejich čas ke vzájemnému měření sil. Podporovali se také v dalších experimentech, přičemž jeden pomáhal druhému, aby se při pokusech neztratil v hyperprostoru.

Trvalo ještě dalších osmdesát let, než Cairol přivedl zbývajících sedm kandidátů a nepřesunul je do maunarijských těl. Když bylo konečně shromážděno všech devět Sluhů Materie, vtělil se do desátého těla kosmokrat Hismoom a vysvětlil Sluhům jejich budoucí sféru kompetencí. Pak se nad ÚROVNÍ objevily Kosmické továrny a vyzvedly si své nové velitele.

Každé sudé statisíciletí se pak Sluhové shromažďovali k poradám, vždy však přišlo všech devět najednou.

Torr Samaho vstoupil v březnu 1292 NGL naposledy na ÚROVEŇ, aby převzal zodpovědnost za ztrátu MATERIE. Cairolu III mu zde za jeho neomluvitelné selhání odebral titul Sluhy Materie. Navíc zničil psiozesilovací funkci Obleku moci.

Zdroje

PR 1987, PR 1988, PR 2092