Sexta

Astronomická data:
Soustava:Twin
Vzdálenost od hvězdy:80 mil. km
Gravitace:1.95 g
Průměr:asi 25‘000 km

Sexta byla stará, asi dvojnásobně velká planeta než Země, s gravitací 1.95 gravů. Druhá největší planeta systému Twin měla velice chudou vegetaci, žádné oceány a jen málo vody.

Historie

Poté co CREST II doplnil vodu a potraviny z 28. 8. 2400 na pomoc přilétnuvšího BOX-8323, stáhl se ze systému. Později se ale vrátil k Sextě, aby tam vyhledal stanici, kterou by se dal přepólovat sluneční transmiter, aby se s jeho pomocí mohl vrátit zpět do Mléčné dráhy.

Po několika marných pokusech byl ochranný štít krátkodobě neutralizován pomocí bodového ostřelování třemi gravitačními bombami. Gucky, Icho Tolot a s BOX-8232 přilétnuvší Gecko pronikli štítem a objevili na rovníku stanici, podobnou té na Septimu. Sestávala se z dvanácti půlkruhovitých budov, které zahrnovaly oblast o průměru čtyř kilometrů. Uvnitř areálu stála 500 metrů vysoká a 50 metrů tlustá ocelá věž. V jejím vnitřku se nacházela technická zařízení pro údržbu ochranného štítu.

Po krátkodobém střetnutí s různými strážními roboty se podařilo zničit antény projekční kopule a ochranný štít nad Sextou se zhroutil. Při dalším průzkumu bylo objeveno obrovské podzemní zařízení. Zbývající střážní roboti, kteří nebyli ještě zničeni, ale zmizeli.

Následně prozkoumávali vědci CREST II zařízení, mohli ale jen zjistit, že zařízení je velmi podobné tomu na Kahalu.

12. 9. 2400 se zhroutili všechny ochranné štíty nad planetách v soustavě Twin. CREST II se odpoutal od Sexty a přiblížil se ke čtvrté nejšvěští planetě Quartě, protože tam odsud Gucky zachytil myšlenkové impulzy.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál