Quarta

Astronomická data:
Soustava:Twin
Vzdálenost od hvězdy:80 mil. km
Gravitace:1.06 g
Atmosféra:kyslíková

Gravitace na Quartě činila 1.06 gravů, převažovala kyslíková atmosféra. Na nejmenším ze třech kontinentů Quarty se nachází »Město zatracených«, neboli Bigtown, které zahrnovalo celý kontinent. Kontinent byl zvrásněn mnoha pohořími a obklopen širými oceány.

V Bigtownu žilo 50 milionů vyřazených individuí z nejrůznějších národů Andromedy. Například:

  • němí Hugnaové, kteří se dorozumívali světelnými signály
  • ropuchovití Irrsucherové, kteří potřebovali k rozmnožování suchý led
  • takzvaní »Tlumočníci«, kteří dokonce měli informace o Mistrech ostrovů
  • parapsychicky nadaná Rudá trojka, pánové města
  • Shingelové

Historie

Po zhroucení zeleného ochranného štítu, vyslal CREST II korvetu C-5 na Quartu, aby navázala kontakt s obyvateli města. C-5 byla tažným paprskem přitáhnuta na Quartu, kde těžce přistála. Poté se ochranný štít opět uzavřel.

Gucky, Icho Tolot a zbytek posádky zůstal u lodi, aby ji mohl bránit proti možným útokům. Mezitím se Perry Rhodan a Melbar Kasom museli podrobit zkouškám, které jim Rudá trojka ukládala. Rhodan poznal, že vyřešení hádanky mu přihraje do rukou klíč k energetickému štítu.

S největším úsilím překonal potíže, které se mu a Kasomovi stavěly do cesty. Nápomocný byl také Bronk, bronzově hnědá ještěrkovitá bytost, která pro Rhodana dokonce obětovala život. Po selhání ochranného štítu přistála korveta C-11 a nabrala ztroskotance.

Aktuální data:
18.10.2021
1566 před NGL
30. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459505.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!