Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 957
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 957
Název:Planeta snů
(Der Traumplanet)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Za časoprostorovou bariérou - v moci začarovaného světa
Hlavní postavy románu:

Gucky - myšob ztratí své paraschopnosti

Milder Dano - Guckyho společník

Burnetto-Kup - velitel DROGERKONDU

Nistor - Helk Zdrojoznalce

Vavo Rassa - sebezvaný vůdce Siganského týmu

Zatímco prohledává okolí ERRANTHE, ztratí Gucky náhle své paradary. Po návratu do korvety najde posádku s výjimkou astronoma Milder Dana v hlubokém spánku, který byl způsoben zvenčí přicházejícím paramentálním vlivem.

Brzy na to se vynoří Valugi, dva metry vysocí, šestiprstí bytosti s černou kůží, vypouklými hruďmi a malými kulatými hlavami, na kterých se nachází jedno obrovské oko. Mluvidla mají umístěna nad prsní vybouleninou. Pro jejich černý oděv pojmenuje Gucky cizince, kteří vedle zavalitých nohou mohou k pohybu použít také střední pár končetin, jako Číšníci.

Valugi odvezou bezvědomou posádku ERRANTHE a mnoho kořisti v miskovitých kluzácích. Když Gucky jednoho z Číšníků chce paralyzovat, odrazí se šoková energie zpět na něj a Číšník unikne. Poté co se opět probudí, následuje Gucky Valugi společně s Milder Danem do podzemí Guckys Inn. Tam objeví myšob, který se domnívá, že za vznik bariéry je odpovědný Mocný Kemoauc1), velký kupolovitý stroj. Z rozhovorů Číšníků, kteří se považují za »Strážce třesení«, se Gucky a Dano dozvědí jejich minulost:

V průběhu mnoha generací ztratili kočující Valugi víru, že Hromobůh je zodpovědný za otřesy, které jejich svět pravidelně postihují. Trahdor, první služebník Hromu, nařídí, aby se domy už nestavěli z kamene, ale z pružného dřeva, a podpořil tak další vývoj primitivní techniky. Chroderson tak poté například vynalezl loukoťová kola. Valugi později objeví, že jejich svět má tvar koule, a za třicáté první služebnice Hromu Tarrulah se zjistila souvislost mezi místem a časem otřesů. Za Tarrulahřiným následníkem Chamronem je objeveno magnetické železo a s jeho pomocí se začne vyrábět elektrická energie. Za časů Karailtorose, padesátého sedmého služebníka Hromu, disponují Valugi již nukleárně poháněnými vznášedly, se kterými utíkají před neustálými otřesy bičovaným povrchem své planety.

Když vládne Karailtorova následnice Beriwannikk, navštíví planetu Valugi bytost v zářící kosmické lodi, která se označuje za »Třesouna vesmírem«. Cizinec má mohutnou postavu, dlouhé vlnité vlasy a dve pronikavé oči, které svědčí o velké moudrosti. Vysvětlí, že za zemětřesní jsou odpovědné síly slunce, které inicializují pohyb mas hornin uvnitř planetárních jeskyní. Mocný nabídne Valugi pomoc a z jeskyní udělá jejich nový domov. Na oplátku prosí Třesoun, který po tisíciletí hledá vhodný svět, aby do jádra planety Valugi mohl ukrýt klíč k největšímu tajemství vesmíru. Pomocí manipulací se sluncem obklopí systém neproniknutelnou bariérou.

Zatímco se před dalším zemětřesením přesunuje osm set tisíc Valugi k novému tábořišti, stáhnou se ostatních 1.6 milionu na rozkaz Mocného pod povrch planety. Dostanou černé oděvy, mnoho cenných nástrojů a nové znalosti. Nakonec tu nechá Mocný poslední dar, »Ochránce«, a opustí planetu Valugi. Beriwannik, která přijme titul Služebnice Třesení, skryje Ochránce v kluzáku s komplikovanými nástavbami a na smrtelném loži poučí svého designovaného nástupce, jak s tímto vozidlem zacházet.

Mezitím dorazí DROGERKOND na stanoviště zaměřeného výbuchu2), kde Loowerové naleznou jen mračno plynu. Zaměří ale BÁZI a narazí tak na sextadimovou bublinu. S pomocí Laireho oka nalezne Helk Nistor3) tunel v obalu časoprostorové deformace, a DROGERKOND vletí do jeho chráněného nitra. Zatímco loď letí ke Guckys Inn, upadne Baya Gherölová a Loowerové do hlubokého spánku. Neřízeně sleduje DROGERKOND signál, který přichází z povrchu planety. Nistor a Siganci Vavo Rassa, Rayn Verser, Bagno Cavarett, Zeary Mahon, Sirke Fogel a Taimer Zartband2) pozorují, jak je bezvědomá posádka DROGERKONDU Valugi odnášena pryč. Objeví ERRANTHE, naleznou v něm záznamy Guckyho a následují Valugi.

Gucky pochopí, že objevený stroj je zdrojem iluzí. Považuje ho za pozůstatek tajemného mocného, protože má cizím návštěvníkům zabránit v rozluštění tajemství planety. Gucky začne na snový přístroj střílet, a ve stejném okamžiku se mu částečně vrátí parasíly. Poté s Milder Dano pozoruje, jak Číšníci transportují bezvědomé Loowery do podzemních prostorů.