Perry Rhodan 474 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 474
Název:Duel mocných
(Das Duell der Mächtigen)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:2017, přeloženo (GPS)
Čas děje: 3438
Boj v podzemí rozpoutá ohnivé inferno – Taškarův poslední souboj
Hlavní postavy románu:

Roi Danton – Nový šéf expedice do Gruelfinu.

Čekonu – Vševědoucí přináší pomoc.

Ovaron – Ganjo vyvine X - logiku.

Perry Rhodan – Velký administrátor zúčtuje s nebezpečným protivníkem.

Atlan – Rhodanův průvodce a spolubojovník.

Ras Čubaj – Rhodanův průvodce a spolubojovník.

Merkoš – Rhodanův průvodce a spolubojovník.

Takvorian – Rhodanův průvodce a spolubojovník.

Paladin – Rhodanův průvodce a spolubojovník.

Gucky – Rhodanův průvodce a spolubojovník.

Taškar – Ministerský předseda takerského impéria.

Vševědoucí Čekonu, který dosáhne doposud neznámé základny Moritatů a dodatečně informuje Wesakeny o příchodu Ganja, se s CMP – 1 vrací na MARCA POLA. Roi Danton nařídí Joaquinu Manuelu Cascalovi, aby vybral padesát mužů, kteří se v maskách Moritatů vydají na palubě Čekonem přivolané moritatské lodi vydají k soustavě Deep Purple.

Perry Rhodan, Atlan, Ras Čubaj, Merkoš, Takvorian, Gucky a Paladin se musí dne 9. března 3438 v hale hluboko pod povrchem VALOSARU ubránit energetickým koulím a nakonec jsou nuceni uprchnout před proudem lávy. Vydají se do labyrintu chodeb, který je stále více pustošen tektonickými otřesy. Čubajovi se podaří teleportovat k Ovaronovi, který se snaží ukáznit podivně se chovající Vazaly. Na roboty však zapůsobí cizí vliv, který Ovaron připisuje Taškarovi. Vazal, který najde cestu ke svému prapůvodnímu naprogramování, říká: „Musí být realizován hlavní rozkaz. Odvedeme tě domů, za Pramáti!“ Ganjo z tohoto prohlášení usoudí, že Vazalové jsou jenom nezávislé vnější články obřího robota.

Rhodan a jeho průvodci nakonec proniknou do Taškarovy tajné řídící centrály. Snaží se vládce Takerů, který se osobně vydal do labyrintu, zajmout živého. Protože se ale Taškar zuřivě brání, dojde mezi ním a Rhodanem k souboji, v němž Pozemšťan Taškara zastřelí. Mezitím se reakce Vazalů normalizují. Roboti vyšlou zašifrovanou sextadimovou zprávu. Spolu s Ovaronem unikne Rhodanova skupina dne 10. března z hroutícího se labyrintu transmiterem a dostane se do další neznámé haly.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál