Perry Rhodan 21 (Česká obálka) Perry Rhodan 21 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 21
Název:Válka se odkládá
(Der Atomkrieg findet nicht statt)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Mléčná dráha / Třetí moc
Vydáno poprvé:1962
Vydáno v češtině:1995
Čas děje: 1980
Agent Třetí moci zasahuje – a svět čeká soud…
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pán Třetí moci

Michael Freyt - Zástupce Perryho Rhodana na Zemi

Náčelník Velinskij - Velitel flotily stíhaček

Conrad Deringhouse - Prokáže své schopnosti jako sabotér a zvěd

Fedor A. Strelnikov - Nový diktátor

Maršál Sirov - Strelnikova pravá ruka

12. června 1980 přiletí STARDUST II na několik míst Východního bloku a vyvolá tam díky hypnotickému záření vzpouru. Fedor A. Strelnikov, první tajemník a nejvyšší představený sovětů, se potom rozhodne proti připojení ke Třetí moci a 14. června začne proti celé Zemi válku s katalytickými bombami1). 13. června informuje Perry Rhodan svět o Strelnikovových úmyslech a nechá prostředky STARDUSTU po předešlém varování v oblasti Východního bloku na třicet minut vypadnout proud. Strelnikov se potom vzdá svých úmyslů.

Když je major Conrad Deringhouse vysazen u Karagandy, přistane STARDUST 14. června v Galakto City. Třetí moc zatím disponuje dvěma těžkými křižníky, dvouset metrovými kulovitými loděmi, a 1080 vesmírnými stíhačkami. 16. června se v Galakto City koná světová konference, které se neúčastní Východní blok, a během něhož Rhodan odsoudí Strelnikovovo použití moci. Před Světovým soudem, kterému od 17. června předsedá Frederick Donnifer jako prezident, je nový neomezený vládce Východního bloku na Rhodanovo naléhání 18. června obžalován. Deringhouse zatím dospěl do Moskvy, najde Strelnikova a postará se o to, aby 604 nejvýše představených členů rady odvedly arkonidští roboti do STARDUSTU, který 19. června přistál v Moskvě se zástupci vlády Asijské federace a států NATO na náměstí Národů. Východní blok po rozsudku dostane provizorní administrativu. Projev Třetí moci přináší lidstvu brzké naděje na sjednocení a mezitím je hlavní město Galakto City přejmenováno na Terranii1).

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál