Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Kharzani, Tagg
hledat
Informace o postavě:
Národ:není známo
Tituly:Štítonoš z Jamondi, Pán Kybbů
Kharzani, Tagg
Kharzani, Tagg
© VPM kg.

Obecně

Tagg Kharzani byl Ochránce z Jamondi; pro řád ho objevil Gimgon.

Popis

Kharzani je humanoidní, pohublý, má kostnaté čelisti a celkově působí velice pochmurně. Jeho kůže je šedá, jakoby bez života. Vždy nosí šedé šaty, vysoké červené boty a oranžový klobouk. Klobouk má širokou krempu, takže je obličej Tagga Kharzaniho neustále ponořen ve stínu. Jeho hlas působí nepříjemně skřípavě.

Charakter

Tento Štítonoš byl vynikající ekonom, jeho specialitou bylo budování infrastruktury rostoucí hvězdné říše. Během času připojil Kharzani mnoho hvězdných systémů do zájmové sféry Štítonošů. Jeho hlavní slabostí byl jeho extrémně vyhraněný strach před vlastní smrtí.

Kharzani nosí symbionta jménem Enkrine, který s Kharzanim telepaticky komunikuje a zpomaluje rychlost jeho stárnutí o faktor 1000. Protože se Enkrine často pokouší přimět Kharzaniho k rozumnému a morálnímu jednání, má k němu Tagg ambivalentní poměr: Jednak ho potřebuje, aby oddálil smrt, na druhé straně by se ho rád zbavil kvůli jeho moralistickým řečem.

Historie

Kharzaniho přivedl na Tan–Jamondi II Obránce Gimgon. Hlídky nejsou o Kharzaniho způsobilosti zpočátku vůbec přesvědčeny a jeho vysvěcení trvá neobyčejně dlouho. Paragonový kříž potřebuje čtyři hodiny k tomu, aby mu propůjčil auru Štítonoše. Avšak Kharzani se rychle osvědčí jako prospěšný Obránce.

Když Gon–Orbhon usmíří Kybby, je to Tagg Kharzani, který tyto kybernetické bytosti včlení do společnosti, pročež se stane Pánem Kybbů. Jako dík vystaví Kybbové Kharzanimu zámek Kherzeš.

S nabídkou věčného života je Kharzani zlákán zešílevším Gon–Orbhonem do Amringharu. Odpadlický bůh Gon–O mu slíbí nesmrtelnost, pokud se postaví na jeho stranu proti řádu. Všebytost je však připravena Obránce v případě odepření pomoci myšlenkově převzít, což se také stane. Tagg Kharzani se stane nedobrovolným služebníkem Gon–Orbhona, zpočátku utajeným.

Když zasáhne ID a uzavře hvězdné ostrovy Štítonošů do hyperkokonů, je Kharzani nejprve zcela zoufalý, neboť je od věčného života vzdálen více než kdy dřív. Protože Kharzani uvízl v Jamondi, prosazuje ze všech sil projekt DÁLKOVÁ CESTA. Avšak po osmi letech se Kharzani stane zrádcem a překvapivě zaútočí na zbývající Štítonoše. Nadejdou Krvavým noci Barinxu a Kybernetické povstání.

Nyní je řád v troskách a Kharzani zahájí pátrání po ztracených Hlídkách a Paragonovém kříži, které však skončí neúspěchem. Po dokončení CESTY se zrádce stáhne na svůj zámek Kherzeš a bojuje proti Stínovému státu Andaxi, ale marně.

V roce 1332 NGL, krátce předtím než Arphonie sestoupí do normálního prostoru, musí Kharzani opustit Kherzeš, protože na něho útočí eskadrona ze Šedopěny. Kharzani unikne na diskovité lodi, během cesty však znovu podlehne vlivu úlomku Nokturnského úlu a tím Gon–Orbhona. Ve vzteku proti pochybám, které projevuje Enkrine, strhne odpadlík svého symbionta z těla a tím ho zahubí. Když později přestoupí do jednoho z Kybb–Titánů, aby odletěl do Amringharu, dostane od Gon–Orbhona rozkaz přesunout se s vojskem do Sluneční soustavy, což také udělá. V této době je bývalý absolutní vládce nad Arphonií a Jamondi už téměř zcela pod kontrolou Gon–O.

Krátce po usmrcení Enkrina začíná Kharzani rapidně stárnout. V dubnu 1333 NGL už nemá sílu vzpřímeně chodit, transport do Parrakhu by s největší pravděpodobností nepřežil.

Když Kharzaniho síly ještě klesnou, sesadí ho Gon–Orbhon z role velitel Kybb–Titánů. Bůh předá kontrolu Kybb–Rodišovi jménem Deitz Duarto. Když se to Tagg Kharzani dozví, pokusí se svého nástupce zákeřně zavraždit, avšak jeho snahy vyjdou naprázdno. Gon–Orbhon pak vysloví nad svým bývalým spojencem rozsudek smrti a Millitron Tagga Kharzaniho zastřelí.