Ekhas

Astronomická data:
Soustava:Naral
Doba rotace:38 h
Pořadí od hvězdy:3
Počet měsíců:?
Vzdálenost od Slunce:4536 Ly
Obyvatelé planety:
Ekhonidané

Ekhas je třetí planeta žlutého slunce Naral. Je centrem Koalice Ekhas. Vzdálenost k Arkonu činí 34.495 světelných let.

Zemi podobná planeta nabízí svými rozsáhlými oceány a dobrými klimatickými poměry přímo rajské podmínky pro život národ pocházející z Lemurů.

Historie

Ekhas za dob Velkého impéria

Ekhas byl v 9. tisícíletí př. Kr. obydlen Arkonidany. Ačkoliv si zachovali arkonidský vzhled, realtivně rychle se osamostatnili, založili vlastní nové kolonie a od té doby se nazývali Ekhonidané. Patřili však až do 21. století stále pod Velké impérium. Naproti Arkonidanům však nezdegenerovali a byli proto Regentem využíváni jako jeho pomocníci.

Po fingovaném chybném skoku lodi TIGRIS v roce 2042 je posádka této kosmické lodi doačasně internována na Ekhasu. Převlečeni jako Skokani, cestovali Perry Rhodan a několik mutantů na Ekhas s lodí LOTUS, aby posádku TIGRIDU osvobodili.

Vznik Koalice Ekhas

Roku 2112 se Ekhonidané odtrhli od Velkého impéria a založili vlastní hvězdnou říši, kterou pojmenovali Koalice Ekhas. Po staletí jsou pokládáni za hlavní skupinu obchodníků s otroky v Mléčné dráze, od určité doby se od toho ale distancují.

Ve 14. století NGL zabírá Koalice Ekhas prostor o průměru 750 světelných let. Koalice Ekhas se mezi lety 1303 NGL a 1344 NGL rozrostla z 25 planet ve 100 slunečních soustavách do 199 soustav.

K 1. lednu 1340 NGL je uzavřena smlouva mezi Koalicí Ekhas a LSP, která je ze strany Terranců podepsána ministrem zahraničí Julianem Tifflorem.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!