Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > Aqaho-TRIICLE
hledat

Aqaho-TRIICLE byl pseudonukleotid Pána elementů.

Popis

Aqaho-TRIICLE byl zkonstruován v předpolí galaxie Behaynien, nedaleko negasféry TRIICLE-9. Podle SVĚTLA Z AHNU šlo o „hyperfyzikální objekt nepochopitelného uspořádání, svým UHF spektrem podobný pravému kosmonukleotidu“. Měl být schopen vytvářet vlastní kosmické messengery. V normálním prostoru nebyl opticky viditelný.

Dějiny

V neznámé době začal Pán elementů s desetitisíciletí trvající konstrukcí Aqaho-TRIICLE. Pseudonukleotid měl prostřednictvím svých poslů ovládnout zónu zmizelého TRIICLE-9. I kdyby se později nezvěstný kosmonukleotid vrátil na své původní stanoviště, chaotarchův konstrukt by zneutralizoval jeho vliv a zabezpečil tak další existenci negasféry. Kdo a jak Aqaho-TRIICLE postavil, není známo.

Aliance mocných entit, k níž náležely i superinteligence SVĚTLO Z AHNU a ID, se rozhodla na zatím ještě nedokončený pseudonukleotid zaútočit. Tím měly být podpořeny dlouhodobé snahy o likvidaci negasféry Pána elementů.

Kolem roku 2374 napadlo SVĚTLO Z AHNU s velkou flotilou Aqaho-TRIICLE, zde ho však již očekávaly síly Chaosu, reprezentované Dekalogem elementů a TRAITOREM. Pseudonukleotid byl nakonec zlikvidován, ale jednotky superinteligence utrpěly strašlivé ztráty. SVĚTLO Z AHNU se pokusilo zbytky loďstva ochránit, bylo však smrtelně zraněno a po útěku do soustavy Rosella Rosado zemřelo.

Zdroje

PR 2478, komentář PR 2479