Pseudonukleotid

Pseudonukleotid je uměle vytvořený kosmonukleotid se srovnatelnou funkcí.

Všeobecně

Jedná se o hyperfyzikální objekt neznámé struktury a povahy, jeho UHF spektrum je srovnatelné se spektrem kosmonukleotidu. Lze předpokládal, že také v pseudonukleotidu existují psiqy nebo jejich ekvivalenty, neboť je tento konstrukt schopen vytvářet plně funkční kosmické messengery.

Jediným jmenovitě známým pseudonukleotidem je Aqaho-TRIICLE. Jestli je tu souvislost s analogovým nukleotidem METANU, je nejisté.

Dějiny

V neznámé době začal Pán elementů poblíž negasféry (a tedy nedaleko galaxie Behaynien) desetitisíce let trvající konstrukci Aqaho-TRIICLE. Aqaho-TRIICLE měl kontrolovat zónu zmizelého TRIICLE-9. Pán elementů hodlal řídit procesy v okolním vesmíru pomocí vlastních messengerů. I kdyby se pak TRIICLE-9 vrátil na své stanoviště, Aqaho-TRIICLE by zneutralizoval jeho vliv a zabezpečil tak další existenci negasféry.

Aliance mocných entit, k níž náleželi i superinteligence SVĚTLO Z AHNU a ID, na zatím ještě nedokončený pseudonukleotid zaútočila a přibližně v roce 2374 ho zničila. Bojů se zúčastnila i Terminační kolona TRAITOR a také Dekalog elementů. SVĚTLO Z AHNU bylo smrtelně zraněno a po útěku do soustavy Rosella Rosado zemřelo.

Zdroje

PR 2478, komentář PR 2479

Aktuální data:
20.6.2021
1566 před NGL
36. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459385.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!