Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Element ducha
hledat

Element ducha

(přesměrováno z: Tjanové)

Tjanové byli v roce 427 NGL jako Elementy ducha složkou Dekalogu elementů.

Byl to oduševnělý národ. Proces oduševnění u nich následoval individuálně, kolektivní spojení nenastalo. Podle cibulovitého modelu je toto krok zpět.

Jako čistě duchovní bytosti jsou Tjanové neviditelní a nehmotní. K postupu vpřed ale potřebují nosné médium. Přitom se mohlo jednat buď o neživou látku, molekuly plynů, kosmické prachové částice, fotony nebo cokoliv podobného. O jejich tělesné formě před zduševněním není nic známo.

Jako prohnaní, zlomyslní a vysloveně hašteřiví představovali Tjanové uvnitř Dekalogu nepodcenitelný zdroj nepokojů.

Schopnosti

Jejich schopnosti bylo integrovat se do mrtvé hmoty a s tou podle libostí manipulovat. Mohli jí pak pomocí přeskupování molekul měnit. Mohli jí nechat prasknout, rozplynout, roztéct se nebo jakoukoliv jinou formu. Na živé tvory tato schopnost nepůsobila.

Při kosmických bitvách se osvědčilo, když Tjanové pobývali v Elementech prostoru. Elementy prostoru pak zatížili ochranných štít nepřátelské lodi tak silně, že se pak mohli skrze strukturální trhlinu dostat na palubu. Během méně než minuty pak dokázali proměnit jakoukoliv loď v trosky. Pěti nebo šesti dimenzionální štíty (od paratronu nahoru) poskytovaly určitou ochranu; ale i ty mohlo přetížit více simultánně útočících Tjanů. Při takovýchto aktivitách bylo tu a tam slyšet chichotání, které se podobalo tomu ze starých příběhů o skřítcích.

Jako účinná zbraň proti tomuto elementu se ukázali být Antiové a jejich antipsionické schopnosti.

Historie

O historii Tjanů před jejich působení v Dekalogu není nic známo.

V červenci 427 NGL se několik tisíc Tjanů zúčastnilo útoku na Gatas. Podařilo se jim zničit několik kosmických lodí, dokud se nemuseli stáhnout, když byli Antiové rozmístěni na všechny lodě flotily GAVÖKu.

Tjanové byli prakticky vždy nasazováni s Elementy prostoru a zúčastňovali se tak všech větších ofenzívách Dekalogu.

Elementy ducha byly zničeny, když je Pán elementů poslal do akce na Chortu. Byli společně s Chortem pomocí zařízení Selphyr-Fataro strženi do Mínus-světa.