Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 497
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 497
Název:Vojsko válečníků
(Die Armee der Kriegsdiener)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1971
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3438
Invazoři na Titanu – supermutant loví Vascala
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull – Solární maršál brání Sluneční soustavu.

Vascalo – Velitel invazorů z Gruelfinu.

Ribald Corello – Supermutant loví Vascala.

Balton Wyt – Supermutantův společník loví Vascala.

Lesska Lokošan – Supermutantův společník loví Vascala.

Merceile – Žena se postaví k boji proti armádě válečníků.

Kapitán Tolous Bettron – Merceilin nástroj zkázy.

Kapitán Alea Onandere – Velitel zaměřovací centrály na Titanu.

Aronte – Válečník 2. třídy.

Pedozaměřovače flotily Sběračů, zdržující se u slunce Vega, zaměří ganjaskou pedosondu v Ovaronově základně na Saturnově měsíci Titanu. Dne 10. července 3438 se ve stanici materializovuje sto třicet tisíc takerských Služebníků valky. Ti jsou otrocky podřízeni Vascalovi a bojují s barbary, kteří mají být v rámci Taškarova velkého plánu podřízeneni Takerům. Dojde k tvrdému obrannému boji, jehož se zúčastní také Ribald Corello, jeho instinktivní hlídač Lesska Lokošan a telekinet Balton Wyt. Merceile převezme pedotransferem kapitána Tolouse Bettrona, těžce zraněného velitele strážního odřadu Ovaronovy stanice, aby pomocí pumy zničila pedozaměřovač. Má úspěch, opustí však tělo umírajícího příliš pozdě a utrpí tím tak velké duševní poškození, že musí být odvezena do medocentra USO na Tahunu.

Vascalo po zničení pedozaměřovače nařídí Služebníkům války, aby zpustošili Titan. Takerské běsnění je tak děsivé, že měsíc ztratí svou kyslíkovou atmosféru. Přibývající iracionálnost, s níž Vascalo postupouje a nesmyslná smrt mnoha vojáků vzbudí ve Služebníku války druhé třídy Arontovi, pilotujícímu člun Pokřiveného, pochybnost o neomylnosti jeho nadřízených a velkém plánu. Nakonec zachrání kapitánku Aleu Onadere, velitelku lokalizační stanice na Titanu, a dobrovonlně se vzdá do pozemského zajetí. Taker a Pozemšťanka se do sebe zamilují.

Vascalo se mezitím pokouší zabít nenáviděného supermutanta Ribalda Corella dakkarskokového generátoru. Když Lesska Lokošan zabrání tomuto úderu, unikne instinktivní pedoautokrat pedotransferem do těla Takera Pultora, a nařídí Sběračům, aby se znovu přiblížili ke Sluneční soustavě. Solární domovské flotile, s níž se Reginald Bull dne 13. července postaví na odpor Sběračům a jejich Vazalům, přispěchá na pomoc devět set bojových lodí Akonanů, dva tisíce pět set válcovitých lodí Těžkých a čtyři tisíce plavidel Federace Normon. Pozemšťané a jejich spojenci zničí pět tisíc Sběračů a dvě stě tisíc Vazalů, avšak Vascalo očekává brzký přílet devadesáti tisíc Sběračů, které se chybou v navigaci přenesli do galaktického centra a nyní jsou na cestě k Solárnímu systému.