Olp'Duor

Kosmodrom Olp'Duor je největší a nejvýznamnější překladiště na Arkonu II.

Všeobecně

V bezprostřední blízkosti města ležící kosmodrom zabírá plochu čtverce padesát krát padesát kilometrů a tím nabízí dostatek přistávacích ploch pro více než čtyři tisíce kosmických lodí denně. Pod ztvrzeným povrchem se nachází rozsáhlá subplanetární zařízení. Řízení přístavu a zařízení pro vykládání a nakládání lodí jsou plně automatizované.

Historie

V roce 1984 je Olp'Duor s každodenním obratem zboží v ceně asi osmi miliard solarů vedoucím překladištěm na Arkonu II. V této době zde převládá hlavně obchod Skokanů. Vedle všudypřítomných válcovitých křižníků jsou na Olp'Duoru zastoupeny také lodě arkonidského nebo koloniálně-arkonidského původu nebo národů z cizích světů.

Po korunovaci Gonozala VIII. a díky zapojení Terranců do imperiální správy rapidně narůstá na Olp'Duoru a i v dalších kosmických přístavech obchod. V roce 2114 činí samotný každodenní příjem šedesát miliard solarů. Obrat v této době dosahuje hodnot, které byly dosahovány jen v nejlepších časech Impéria. Jako klientelu ale přitahuje přístav i osoby jednající ne zcela v souladu se zákonem.

Zda-li je Olp'Duor využíván i během Století temna, není známo. Ale nejpozději po pádu Monose v roce 1147 NGL zahajuje kosmodrom znovu svou činnost. V této době dostane tehdy ještě malá, ke kosmodromu připojená Orbanascholova loděnice své první objednávky k přestavění obchodních lodí.

Aktuální data:
25.6.2021
1566 před NGL
4. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459390.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!