Pohoří Kogruk

z Databáze Multiversa

Pohoří Kogruk leží na planetě Arkon I.

Jméno Kogruk se požívá jak pro hornatinu, která se rozkládá asi mezi 53° a 37° severní šířky a 73° a 37° délky na hlavním kontinentu Laktranor, tak i pro jím protékající řeku, která na severovýchodě ústí do severní části velkého oceánu Tai Shagrat. Nejvyšší hřebeny pohoří se táhnou od severozápadu na jihovýchod. Odtud se větví další menší pohoří.

Na jihozápadě leží jezero Arban.

Na severozápadě leží město a kosmodrom Marorarg.

Pohoří Kogruk je známé hlavně díky Khasurnu rodu Gonozalů.