Menu
Další informace:
Planeta:Yaanzar
Počet obyvatel:150 milionů

Nopaloor je se 150 miliony obyvateli největší město na Yaanzaru.

Město se jako obrovská chobotnice roztahuje do všech směrů. Nopaloor se šíleně rychle zvětšuje, což je typické pro přelidněné planety Naupaumu. Při pohledu shora vyvolává město pocit strastiplné stísněnosti. V nepříliš vzdálené budoucnosti pokryje Nopaloor celý povrch planety. Potom bude její příroda zničená, atmosféra se bude muset uměle obnovovat a obyvatelé se budou muset živit syntetickou stravou.

Různorodé budovy vytvářejí spleť bez jakéhokoliv řádu, takže i pro místní obyvatele je zde těžká orientace. Město disponuje mnoha kosmodromy, jeden z nich se jmenuje Nopaloor-Tschychtran. Ve městě jsou tisíce platforem; doplňuje je zcela přeplněná síť transmiterů a soukromé létající dopravní prostředky. Transport je bezplatný, protože systém je financován z daní. V podzemí se nachází bývalý kanalizační systém Nopalooru. Tato kanalizace je zvětší části zahrazená, odpadní vody totiž nyní směřují do centrální čističky. Ze zahrazené kanalizace se dá proniknout do Katakomb Nopalooru.

Městské části

Ve městské čtvrti Subdrogg se nachází Chrám naříkajících mozků (PR 623)

Další části města zaujímají nákupní centra s úzkými ulicemi, obytené čtvrti se širokými komunikacemi s parky, jasně osvícené zábavní čtvrti s velkými zábavními stroji s antigravovou technikou, jakož i pozitronickými herními stroji a hyperprostorovými měniči, ve kterých návštěvníci mohou putovat mezi dimenzemi (PR 625)

Na jihu města se nachází komplex budov transplantační kliniky Doynschto (PR 623)

Historie

Nopaloor vzniknul před tisíciletími jako malá osada, ale během let se na centrum nabalovaly stále další sídliště. Staré městské centrum se proměnilo v oblast, ve které se nikdo rád nezdržuje. V nejspodnějších patrech starého města se nacházejí katakomby, relikty vzdálené, zapomenuté minulosti, do kterých uprchli náboženští vyvrhelové, kteří se nesloučili s novou vírou. Nad katakombami se nachází zbytky kanalizačního systému, nad nimi bunkry z doby, kdy byla planeta zpustošena jadernou válkou (PR 626)