Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Foly ter Bar
hledat

Foly ter Bar

Informace o postavě:
Úmrtí:5772 př. Kr. (12 402 da Ark)
Národ:Arkonidané
Popis:malý a vychrtlý
Tituly:dvorní maršál

Foly ter Bar byl Arkonidan. Sloužil jako dvorní maršál Slunečního kura Pyriuse Bita.

Vzhled

Arkonidan byl malé postavy a zdál se vychrtlý. Očka měl malá, avšak stále ostražitá.

Charakter

Byl pokládán za upjatého. Většinou mluvil velice potichu. Foly ter Bar se prezentoval jako asketa. Líbilo se mu, když stál ve zřejmém protikladu k požitkářskému Pyriusu Bitovi.

Ter Bar pečoval o blaho Slunečního kura. Staral se o přísun delikates, vybraných nápojů, žen a drog. Od Bita musel snášet ustavičné pokořování, vydržel to však v naději, že ho v kurových službách očekává společenský vzestup a stane se šlechticem druhé nebo dokonce první třídy.

Dějiny

V roce 5772 před Kristem (12 402 da Ark) byl ter Bar již dlouhá léta ve službách Slunečního kura na jeho rezidenční planetě BRY 24. Střežil se toho, aby na sebe přivolal Bitův hněv, proto se omezil na opatrné upomínání.

V dubnu téhož roku se k rezidenčnímu světu opožděně vrátil těžce poškozený křižník PADOM, který bojoval v bitvě o soustavu Trav. Když orbton Puaka, zastupující velitel plavidla, přemluvil Slunečního kura k soukromému rozhovoru na PADOMU, bylo to ter Barovi podezřelé. Bit na jeho nedůvěru nedbal a padl do léčky, kterou mu uchystali rebelové z Traversanu, vedení falešným Puakou, za nímž se skrýval Atlan, a pal’athorem Irakhemem. Ter Bar znervózněl, když se mu Bit přestal hlásit. Zavolal na loď, ale Bitovi se ho podařilo uklidnit. Dvorní maršál měl sice dojem, že Bita k jeho prohlášení někdo přinutil, ale chyběly mu důkazy. Tak mu nezbylo než vyčkávat.

Když Bit oznámil své zajetí Traversany a nařídil vyklizení planety, které hrozil atomový požár, ter Bar usoudil, že přišla jeho velká hodina.

Foly ter Bar vyhledal tajnou pokladnici v paláci a čekal tam na Slunečního kura. Dvorní maršál Bita odhadl dokonale. Když se zhýralý šlechtic dostavil do pokladnice, aby odvezl zpronevěřenou hotovost, ter Bar mu vyšel vstříc se zbraní v ruce. Pyrius Bit však dvorního maršála přelstil. Upozornil ter Bara na fakt, že zapomněl odjistit zářič a v okamžiku, kdy ho maršál spustil z očí, Sluneční kur uvolnil z prstenu na pravém ukazováčku nepatrnou kuličku a vrh ji ter Barovi na hlavu. Miniaturní projektil zahalil maršálovu hlavu do plamenů, které nebožák nemohl uhasit. Bit se kochal pohledem na děsivé utrpení podřízeného.

Na scéně se však v identitě orbtona Puaky objevil Atlan a jediným výstřelem ukončil utrpení dvorního maršála.

Zdroj

Traversan 3

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Foly ter Bar« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)